Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātās noslēguma darba tēmas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.01.2014

I Ekosistēmas un klimata pārmaiņas

 • Ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības pakalpojuma (pēc izvēles) sociālekonomiskais novērtējums
 • Uz ekosistēmām balstīta pielāgošanās klimata pārmaiņām
 • Klimata pārmaiņas meža ekosistēmā un klimata pārmaiņu samazināšanas ietekme uz meža ekosistēmas attīstību 

II Klimata pārmaiņu samazināšana

 • Lauksaimniecības attīstības iespējas klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā
 • Zemu CO2 emisiju transporta attīstība Latvijā 
 • Latvijas mežu pārvaldība klimata pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās aspektā
 • Oglekli samazinošu tehnoloģiju iespējas Latvijā
 • Mājsaimniecību un indivīdu iespējas klimata pārmaiņu samazināšanā
 • „Oglekļa pēdas” koncepta nozīmīguma ieviešana Latvijas sabiedrībā 
 • Bioūdeņradis un tā iegūšanas iespējas, izmantojot mikroorganismus
 • Bioūdeņraža kā enerģijas avota izmantošanas potenciāls
 • Saules enerģijas izmantošanas potenciāls Latvijā 
 • Biodegvielas ražošanas ietekmju uz vidi un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu salīdzinājums
 • Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu reālās ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu līmeni un izmaksu modelēšana un aprēķināšana 

III Pielāgošanās klimata pārmaiņām

 • Latvijai piemēroti pielāgošanās pasākumi
 • Jūras piekrastes eroziju mazinoši pasākumi un konstrukcijas
 • Klimata pārmaiņu ietekmju modelēšana Latvijai un pielāgošanas pasākumu efektivitātes iekļaušana scenārijos

IV Oglekļa mazietilpīga attīstība (OMA)

 • Oglekļa mazietilpīgas enerģētikas attīstība Latvijā
 • Oglekļa mazietilpīgu tehnoloģiju attīstība Latvijā
 • Sociālantropoloģiskais skatījums- cilvēku dzīvesveids un tā pārorientēšana uz OMA
 • Projekts- „Rīga (Valmiera, Daugavpils...)- viedā pilsēta” 

V Ilgtspējīga attīstība

 • Kultūras aspekts ilgtspējīgas vides-ekonomikas-sociālās attīstības balansā
 • Zaļā publiskā iepirkuma iespējas un ietekme ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu samazināšanas nodrošināšanā

Jautājumu precizēšanas nolūkos griezties pie nodaļu vadītājiem fakultātē vai arī VARAM. VARAM kontaktpersona Zanda Skuja (Zanda.Skuja@varam.gov.lv)