Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Noslēguma darbu aizstāvēšana 2016./2017. akadēmiskajā gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.06.2017
Foto: Indra Baltmane

LU ĢZZF bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas sēdes 2016./2017. akad.g. pavasara semestrī;
noslēgumu darbu aizstāvēšanas orientējošie laiki:

Ģeogrāfijas studiju programmās:
bakalaura darbu iesniegšana – līdz 22. maijam
bakalaura darbu aizstāvēšana – 5. līdz 7. jūnijs, 702. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

maģistra darbu iesniegšana – līdz 29. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana – 12. jūnijs, 327. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

 

Ģeoloģijas studiju programmās:
bakalaura darbu iesniegšana – līdz 22. maijam
bakalaura darbu aizstāvēšana – 5. jūnijs, 334. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

maģistra darbu iesniegšana – līdz 24. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana –  7. jūnijs, 327. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

 

Vides zinātnes studiju programmās:
bakalaura darbu iesniegšana – līdz 22. maijam
bakalaura darbu aizstāvēšana – 6. līdz 9. jūnijs, 324. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

maģistra darbu iesniegšana – līdz 29. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana –  12. līdz 15. jūnijs
orientējošie aizstāvēšanas laiki

 

Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmā:
maģistra darbu iesniegšana – līdz 30. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana –  14., 15. jūnijs
orientējošie aizstāvēšanas laiki

 

Noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība