Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Noslēguma darbu aizstāvēšana 2017./2018. akadēmiskajā gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.06.2018
Foto: Indra Baltmane

     studiju programma

noslēguma darba nodošana

noslēguma darba aizstāvēšana

  Ģeogrāfijas

 BSP

 līdz 22. maijam 

 5.,6.,7.,8. jūnijā 

 

 MSP

 līdz 29. maijam

 13.,14. jūnijā 

  Ģeoloģijas

 BSP

 līdz 22. maijam

 5. jūnijā

 

 MSP

 līdz 29. maijam

 11. jūnijā

  Vides zinātnes

 BSP

 līdz 22. maijam 

 4.,5.,6.,7. jūnijā 

 

 MSP

 līdz 29. maijam

 12.,13.,14.,15. jūnijā 

  Telpiskās attīstības plānošanas

 PMSP

 līdz 29. maijam

 11.,12. jūnijā 

 

LU ĢZZF bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas sēdes 2017./2018. akad.g. pavasara semestrī;
noslēgumu darbu aizstāvēšanas orientējošie laiki:

Ģeogrāfijas studiju programmās:
bakalaura darbu iesniegšana – līdz 22. maijam
bakalaura darbu aizstāvēšana – 6. līdz 8. jūnijs, 108. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

maģistra darbu iesniegšana – līdz 29. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana – 13., 14. jūnijs, 319. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

Ģeoloģijas studiju programmās:
bakalaura darbu iesniegšana – līdz 22. maijam
bakalaura darbu aizstāvēšana – 5. jūnijs, 334. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

maģistra darbu iesniegšana – līdz 29. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana –  11. jūnijs, 334. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

Vides zinātnes studiju programmās:
bakalaura darbu iesniegšana – līdz 22. maijam
bakalaura darbu aizstāvēšana – 4. līdz 7. jūnijs, 319., 217. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

maģistra darbu iesniegšana – līdz 29. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana –  12. līdz 15. jūnijs
orientējošie aizstāvēšanas laiki

Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmā:
maģistra darbu iesniegšana – līdz 30. maijam
maģistra darbu aizstāvēšana –  11., 12. jūnijs, 324. aud.
orientējošie aizstāvēšanas laiki

Noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība