Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Docētāju konsultāciju laiki
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.09.2015

Ģeogrāfijas nodaļas docētāju konsultāciju laiki 2018./2019. akadēmiskā gada rudens semestrī

Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs

asoc.prof.

Raimonds KASPARINSKIS

raimonds.kasparinskis@lu.lv

 

Trešdiena, 14:30-16:30

337. telpa

Cilvēka ģeogrāfijas katedra

asoc.prof. Māris BĒRZIŅŠ

                 maris.berzins@lu.lv

Piektdiena, 12:00-14:00

352. telpa

pētn. Elīna APSĪTE-BERIŅA

elina.apsite-berina@lu.lv

Rakstīt elektroniski

352. telpa

prof. Zaiga KRIŠJĀNE

zaiga.krisjane@lu.lv

 

Piektdiena 11:00-12:00

 

Dekānes pieņemšana:

Pirmdiena,  10:00-12:00

Ceturtdiena,  12:00-14:00

 

 

351. telpa

studiju metodiķe Gunta LUKSTIŅA

gunta.lukstina@lu.lv

Piektdiena, 12:00-14:00

326. telpa

doc. Juris PAIDERS

jpaiders@nra.lv

Trešdiena, 13:00-14:30

Pirmdiena, 16:00-16:30

352. telpa

asoc.prof. Pēteris ŠĶIŅĶIS

peteris.skinkis@inbox.lv

Trešdiena, 12:00-14:00

326. telpa

Dabas ģeogrāfijas katedra

asoc.prof. Solvita RŪSIŅA

solvita.rusina@lu.lv

Trešdiena,
09:30-10:30
14:10-15:10

337. telpa

prof. Agrita BRIEDE

agrita.briede@lu.lv 

Pirmdiena, 10:00-12:00

Ceturtdiena,  12:00-13:00

 

340. telpa

asoc.prof. Elga APSĪTE

                     elga.apsite@lu.lv

 

Rakstīt elektroniski

 

337. telpa

doc. Gunta KALVĀNE

                 gunta.kalvane@lu.lv

Ceturtdiena, 12:30-14:30

328. telpa

doc. Anita ZARIŅA

anita.zarina@lu.lv

Pirmdiena, 13:00-14:00

Piektdiena, 14:00-15:00

352. telpa

Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra

doc. Aivars MARKOTS

         aivars.markots@lu.lv  

Pirmdiena, 16:00-18:00

BSP direktora pieņemšana:

Ceturtdiena,  08:30-10:30

 

207. telpa

doc. Ineta GRĪNE                          

ineta.grine@lu.lv                 

 

Otrdiena, 11:00-12:00

Trešdiena, 16:00-17:00

208.telpa/

209.telpa

vad.pētn. Laimdota KALNIŅA    

laimdota.kalnina@lu.lv                

Pirmdiena, 14:00-16:00

312. telpa

doc. Jānis LAPINSKIS

janis.lapinskis@lu.lv

Pirmdiena, 08:00-10:00

                   14:00-16:00

312. telpa

doc. Māris NARTIŠS 

maris.nartiss@gmail.com                         

 

Trešdiena, 10:00-12:00

207. telpa

pasn. Agnis REČS   

                      agnis.recs@lu.lv                                                               

Pirmdiena, 14:30-16:30

207. telpa

 

asoc.prof. Normunds STIVRIŅŠ

normunds.stivrins@lu.lv

Piektdiena, 13:00-15:00

312. telpa

asoc.prof. Ivars STRAUTNIEKS    

ivars.strautnieks@lu.lv          

Otrdiena,    14:00-16:00

 

312. telpa

prof. Vitālijs ZELČS

           vitalijs.zelchs@lu.lv  

 

Otrdiena,    12:30-14:30

 

230. telpa

Ģeoloģijas nodaļas docētāju konsultāciju laiki 2018./2019. akadēmiskā gada rudens semestrī

Ģeoloģijas nodaļas vadītājs

 

prof. Ervīns LUKŠEVIČS
Ģeoloģijas nodaļas vadītājs,
Ģeoloģijas maģistra un ģeoloģijas doktora studiju programmas direktors

                                           ervins.luksevics@lu.lv

otrdiena, 10:00-11:00

piektdiena, 12:00-13:00

349. telpa

Lietišķās ģeoloģijas katedra

 

doc. Aija DĒLIŅA
Lietišķās ģeoloģijas katedras vadītāja

aija.delina@lu.lv

otrdiena, 9:00-11:00

328. telpa

 

prof. Valdis SEGLIŅŠ

valdis.seglins@lu.lv

trešdiena, 18:00-20:00

vai vienojoties e-pastā

350. kab.

 

doc. Jānis KARUŠS

janis.karuss@lu.lv

pirmdiena, 14:00-16:00

otrdiena, 14:00-16:00

321. telpa

Pamatiežu ģeoloģijas katedra

asoc. prof. Ģirts STINKULIS
Pamatiežu ģeoloģijas katedras vadītājs,
Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas direktors

girts.stinkulis@lu.lv

pirmdiena, 10:00-12:00

 

329. telpa

 

vad.pētn. Vija HODIREVA

vija.hodireva@lu.lv

otrdiena, 10:00-12:00

227. telpa

Ģeoloģijas nodaļa

 

doc. Māris KRIEVĀNS
1. kursa studentu kurators

maris.krievans@lu.lv

otrdiena, 10:00-11:00
                       14:00-15:00

328. telpa

 

vad.pētn. Andis KALVĀNS
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs

andis.kalvans@lu.lv

pirmdiena, 10:00-12:00

328. telpa

 

pētn. Konrāds POPOVS
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs

konrads.popovs@lu.lv

pirmdiena, 10:00-12:00

328. telpa

 

pētn. Agnese KUKELA

agnese.kukela@lu.lv

trešdiena, 16:00-18:00

350. telpa

 

vad.pētn. Kristaps LAMSTERS

kristaps.lamsters@lu.lv

piektdiena, 12:00-14:00

321. telpa

Vides zinātnes nodaļas docētāju konsultāciju laiki 2018./2019. akadēmiskā gada rudens semestrī

Vides zinātnes nodaļas vadītājs

 Prof. O.Nikodemus

Vides zinātnes nodaļas vadītājs

ceturtdienās no 16.00 - 18.00

        339. telpa

Lietišķās vides zinātnes katedra

 Doc. Zande Penēze

 Lietišķās vides zinātnes katedras vadītāja

 

ceturtdienās no 15.00 - 17.00

310. telpa

Asoc.prof. Iveta Šteinberga

Bakalaura studiju programmas direktore

 

ceturtdienās 16:00-18:00

310. telpa

 Prof. Raimonds Ernšteins

 

ceturtdienās, pāra nedēļās: no 16.00 - 18.00
                      nepāra:          no 18.00 - 20.00

309. telpa

 

Asoc.prof. Ivars Kudreņickis

 

pēc individuālas vienošanās

 

ivars.kudrenickis@lu.lv

 Doc. Kristīne Āboliņa

otrdienās no10.00-12.00

 310. telpa

 Doc. Rūta Bendere

pēc individuālas vienošanās

ruta.bendere@lu.lv

 

 Lekt. Jānis Šīre

pēc individuālas vienošanās

janis.sire@lu.lv

Vides aizsardzības katedra

Prof. Viesturs Melecis

Vides aizsardzības katedras vadītājs

 

 otrdienās, no 11.00- 13.00

229. telpa

 

 Asoc. prof. Gunta Spriņģe

Maģistra studiju programmas direktore

 

trešdienās no 16.30 - 18.30

 

          311. telpa

 Prof. Māris Kļaviņš

ceturtdienās 14.00 – 16.00

pirmdienās 10.00 – 12.00

338. telpa

 Doc. Jānis Ventiņš

              pēc individuālas vienošanās

janis.ventins@lu.lv

 Doc. Juris Aigars

               trešdienās no 16.00 - 17.00

310. telpa

 Doc. Inese Silamiķele

otrdienās no 14.00 - 16.00

311. telpa

 Doc. Indulis Emsis

pēc individuālas vienošanās

indulis.emsis@lu.lv

Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistra studiju programmas docētāju kontakti

Docētāja vārds, uzvārds

E-pasts

Ābeltiņa M., M.psih., lekt.

marija.abeltina@atdep.rcc.lv

Āboliņa K., Dr.geogr., doc.

kristine.abolina@lu.lv

Bērziņš E., Dipl.arh., prof.plan., lekt.

edgars@aebb.apollo.lv

Briede A., Dr.geogr., prof.

agrita.briede@lu.lv

Grīne I., Dr.geogr., doc.

ineta.grine@lu.lv

Kalvāne M., Dipl.arh., prof.plan., lekt.

mara.kalvane@metrum.lv

Krievāns M., Dr.geol., doc.

maris.krievans@lu.lv

Lukstiņa G., M.vid.zin. un pārv.

gunta.lukstina@lu.lv

Meiere S., M.iur., lekt.

silvija.m@satv.tiesa.gov.lv

Nikodemus O., Dr.geogr., prof.

olgerts.nikodemus@lu.lv

Paiders J., Dr.geogr., doc.

jpaiders@inbox.lv

Šķiņķis P., Dr.geogr., asoc.prof.

peteris.skinkis@lu.lv

Šteinberga I., Dr.dabas aizs., asoc.prof.

iveta.steinberga@lu.lv

Treija S., Dr.arch., asoc.prof.

st@bf.rtu.lv

Valtenbergs V., doc.

visvaldis.valtenbergs@lu.lv

Zariņa A., Dr.geogr., doc.

anita.zariņa@lu.lv

Lejnieks J., Dr.arch.,

janis.lejnieks@riga.lv

Melluma A., Dr.geogr., habit.prof.

aimella@inbox.lv