Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Noderīgas saites
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.11.2015

2015. gada ģeografijas olimpiādes uzdevumi: http://skolas.lu.lv/course/view.php?id=931

 

Valsts izglītības satura centrs

Pārbaudes darbi. Piemēri. Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs (25.02.2015).

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml

 

Zinātniski pētnieciskie darbi. Precizētie noteikumi.

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/info.shtml

 

OECD starptautiskais pētījums. Uzdevumu piemēri dabaszinātnēs (no

171.lpp)

http://www.ipi.lu.lv/uploads/media/OECD_starptautiskie_izglitibas_vides_un_skolenu_novertesanas_petijumi.pdf

 

Rīgas Dabaszinātņu skola. Metodiskie materiāli skolotājiem. Konkursu materiāli (viss par dabu Pārdaugavā, Ūdens), krustvārdu mīklas. Informācija par kursiem un semināriem.

http://www.rds.lv/index.php/pedagogiem/metodiskie-materiali

 

Materiāli par āra nodarbībām:

Beronius, K., Talts, M., Westerlund, A. (2010). Outdoor learning http://www.rds.lv/images/dati/mm/materiali/2010_Outdoor_learning.pdf

 

Beronius, K., Larsson, P., Kalnina, D., Rebane, M. L., Mehikas, R., Jansson, S. (2012). Human and Nature.

http://www.rds.lv/index.php/pedagogiem/metodiskie-materiali/61-macisanas-daba

 

Projekts „Mācoties no dabas” (nodarbību plāni un materiāli) Nodarbību apraksti: http://www.lessonsfromnature.org/lv/

 

Dabas novērojumu projekts GLOBE (atmosfēras, zemsedzes, hidroloģijas, augsnes, fenoloģijas darba lapas un novērojumu instrukcijas) www.globe.gov Latvijā: http://videsskola.lv/projekti/16-projekts-2

 

Bērnu vides skola. Mācību materiāli.

http://videsskola.lv/macibu-materiali

 

Interesantas un noderīgas saites par vulkāniem:

Kas ir vulkāni? http://spaceplace.nasa.gov/volcanoes2/en/

 

Vulkānu tipi http://geology.com/volcanoes/types-of-volcanic-eruptions/

 

Vulkānu izvirdumu stiprums (skaista vizuāla bilde ar  skalu) geology.com/stories/13/volcanic-explosivity-index/

 

Konkrēto vulkānu apraksti http://geology.com/volcanoes/ Piemēram, Etna http://geology.com/volcanoes/etna/

 

„Skaisti” vulkānu attēli

http://geology.com/stories/13/spectacular-volcanic-eruptions/

 

Vulkāniskie pelni http://geology.com/articles/volcanic-ash.shtml


Virtuālie vulkāni – uztaisi savu vulkānu pats http://discoverykids.com/games/volcano-explorer/

 

Materiāli darbam ar interaktīvajām tāfelēm ģeogrāfijā: 

http://activboard.lv/lv/digitalie-resursi-new

 

Tektoniskās plātnes: kontinentu dreifs līdz mūsdienām

 

 

Kontinentu dreifs: http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/continental-drift/?ar_a=1

 

 

Plātņu pārvietošanās ātrums: http://hypertextbook.com/facts/ZhenHuang.shtml

 

 

Plātņu tektonikas animācijas:

 

 

http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yVfJGNjok0 (centrā Lielbritānija)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4

 

 

Kontinentu dreifs pa ģeoloģiskajiem periodiem:

 

 

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/1storder.html

 

 

http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/flipbook/flipbook.htm

 

 

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/global_history.html

 

 

Pangeja ar mūsdienu valstīm http://www.dailymail.co.uk/news/article-2334270/When-WALK-New-York-Morocco-How-countries-look-300-MILLION-years-ago.html

 

 

Tektoniskās plātnes: tipi ar piemēriem http://www.geologypage.com/p/plate-tectonics.html

 

 

Īsa, strukturēta, laba informācija saistībā ar plātnēm, to tipiem, sttruktūrām: http://greenfieldgeography.wikispaces.com/IGCSE+Plate+Tectonics+and+GCSE+Plate+Tectonics