Aizstāvētās disertācijas ģeoloģijā kopš 2013. gada:

Jeļena Vasiļkova "Devona mugurkaulnieku atrodņu tafonomiskais raksturojums un veidošanās apstākļi dienvidaustrumu Baltijā" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 08.03.2013).

Kristīne Tovmasjana „Depositional environment of the tidally-dominated transgressive succession: Rēzekne and Pärnu Regional Stages, Baltic Devonian basin” („Nogulumu sedimentācijas apstākļi plūdmaiņu kontrolētā transgresīvā baseinā: Baltijas devona Rēzeknes un Pērnavas reģionālie stāvi”) (zin. vad. asoc.prof. Ģirts Stinkulis, aizstāvēts 03.05.2013.)

Māris Dauškans „Kēmu terases Latvijas starplobu izometriskajās augstienēs” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 28.06.2013.)

Ilze Ozola „Holocēna organogēnie nogulumi un to uzkrāšanās apstākļu izmaiņas purvos Ziemeļvidzemē” (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa, aizstāvēts 20.06.2013.)

Sandijs Mešķis „Pēdu fosiliju kompleksi Galvenā devona lauka Franas stāva nogulumos” (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 28.06.2013.)

Māris Krievāns „Hidrogrāfiskā tīkla attīstība Lejas Gaujas senielejai pieguļošajā teritorijā  vēlā Vislas apledojuma deglaciācijas laikā” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 08.05.2015.)

Kristaps Lamsters „Fenoskandijas ledus vairoga Zemgales ledus lob a subglaciālā reljefa sistēmas un dinamika” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 08.05.2015.)

Jānis Karušs „Radiolokācijas metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumos" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 08.05.2015.)

Daiga Pipira „Subaerālās atsegšanās notikumu pazīmes un veidojumi devona slāņkopā Latvijā" (zin. vad. asoc.prof. Ģirts Stinkulis, aizstāvēts 26.08.2015.)

Līga Zariņa „Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 27.11.2015.)