Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts "Plūdmaiņu režīma un klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā"

Projekta nosaukums: „Plūdmaiņu režīma un klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā”
Projekts īstenots:  no 2018. gada 1. decembra līdz 2020. gada 1. decembrim
Projekta mērķis: noteikt un aprakstīt likumsakarības starp vidējā un vēlā devona faunas un floras attīstību, plūdmaiņu režīmu un klimata izmaiņām Baltijas paleobaseinā.
Projektu īsteno: LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļā - E. Lukševičs (vadītājs), Ģ. Stinkulis (galvenais izpildītājs), V. Hodireva, S. Mešķis, J. Ješkins, S. Mačute, L. Vernera, G. Lagzdiņa