Interdisciplināru metožu izstrāde, lai noteiktu riskus kompleksas uzbūves pārtikas iepakojuma materiālos un attīstītu starpdisciplināru sadarbību (copy 1)

Projekta nosaukums: Interdisciplināru metožu izstrāde, lai noteiktu riskus kompleksas uzbūves pārtikas iepakojuma materiālos un attīstītu starpdisciplināru sadarbību

Projekts uzsākts: 01.10.2020. līdz 30.10.2021.

Projekta mērķis: stiprināt sadarbību un veidot komplimentāras kompetences pārtikas iepakojuma un to veidojošo komponentu raksturošanai, novērtētu ķīmiskā piesārņojuma riskus un validētu jaunas izpētes metodes. Projekta uzdevumi ietver sadarbības tīkla izveidi starp projekta partneriem, vienkāršotu metožu izstrādi ķīmisko vielu (Cr, Ni, Co) novērtēšanai izmantojot liesmas atomabsorbcijas spektrometriju un pārtikas iepakojuma materiālu, kuri iegūti izmantojot termiskās izsmidzināšanas metodi, izpēti.

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļa – profesors Māris Kļaviņš, zinātniskais asistents Lauris Arbidāns, inženieris Konstantīns Viligurs un Kaunas University of Technology (Lithuania), Dr. Alvija Šalaševičienė, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS (Germany), Privatdoz. Dr.-Ing. Lutz-Michael Berger.

vairāk par projektu