Valsts pētījumu programmas
“Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekts
"Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība:
risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem " (DemoMig)

 

Reģionālo ideju darbnīcu apkopojums

Kurzeme ⇒

Latgale ⇒

Vidzeme ⇒

Zemgale ⇒

Pierīga ⇒

Rīga ⇒

 

Buklets
"Reģionālo ideju darbnīcu apkopojums Rīgā, Pierīgā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē"

 

Reģionālo ideju darbnīcu noslēdzošā pasākuma prezentācijas

Profesore Zaiga Krišjāne "Reģionālo ideju darbnīcu apkopojums"

Asociētā profesore Dina Bite “Kultūra kā reģiona attīstības virzītājspēks”

Profesore Velta Ļubkina “Izglītības loma kvalificēta darbaspēka saglabāšanā un piesaistē reģionos”

Asociētā profesore Baiba Bela “Talantu migrācija un speciālistu piesaiste reģionam”

Asociētais profesors Māris Bērziņš “Demogrāfiskie procesi un migrācija”

Profesors Juris Krūmiņš “Demogrāfiskā politika”