ES LIFE+ programmas LIFE Viva Grass projekts „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai“

Projekta nosaukums: ES LIFE+ programmas LIFE Viva Grass projekts „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai“

Saīsinājums: "LIFE Viva Grass"

Projekts īstenots: 2014. gada jūnijs – 2019. gada aprīlis

Projekta mērķis: Atbalstīt zālāju bioloģisko daudzveidību un tās sniegtos ekosistēmu pakalpojumus, veicinot ekosistēmas pieejas izmantošanu plānošanā un sekmējot ekonomiski pamatotu zālāju apsaimniekošanu.

Projektu īsteno: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Baltijas vides forums (Igaunija, Latvija, Lietuva), Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Vides risinājumu institūts, Cēsu novada pašvaldība, Z/s “Kalnāju Ferma”, Z/s “Kurese”, Sāremā pašvaldība, Paviļņas un Verķu reģionālais parks, Šilutes rajona pašvaldība, Dubisas reģionālais parks, SIA “Hnit-Baltic”.

vairāk informācijas