Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
"Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.05.2018

Darbības programmas pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts
   "Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā"

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/184
Projekta sadarbības partneri: University of St.Andrews (Skotija)
Projekta īstenošanas termiņš: 2018. gada 1. janvāris līdz 2020. gada 31. decembris
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133 806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR

Projekta mērķis:  Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir sniegt visaptverošu novērtējumu, izmantojot četru soļu analīzi, par to cik lielā mērā Latvijas reģioni kalpo par sociālo un ekonomisko eskalatoru, ņemot vērā jauniešu un studentu mobilitāti un darba tirgus izaicinājumus ar ko saskaras jaunieši Latvijā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis atbilst specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma mērķim, kas norādīts SAM MK noteikumu 3.punktā. Pētniecības projekts attīstīs pēcdoktoranta zinātniskās prasmes un palielinās zinātnisko kapacitāti, jo projekta realizācijas laikā tiks sagatavotas vismaz 4 zinātniskās publikācijas, no kurām 2 plānots publicēt žurnālos ar augstu, nozarei atbilstošu citējamību. Projektā plānoto aktivitāšu veikšana pilnveidos pēcdoktoranta pētniecības kompetences: komunikācijas prasmes ar atšķirīgām sabiedrības auditorijām, projektu menedžmenta prasmes, problēmu risināšanas prasmes. Tāpat nepieciešams turpināt darbu pēc projekta beigām pie tiešsaistes migrācijas pētniecības rīku un migrācijas datu platformas pilnveides. To būs iespējams īstenot, jo gan projekta laikā gan pēc tā beigām (vismaz 5 gadus) projekta iesniedzējs – Latvijas Universitāte apņemas nodrošināt un saglabāt darba vietu pēcdoktorantam. Projekta mērķis ļauj sasniegt Latvijas VSS mērķus un projekta rezultātiem ir horizontāla ietekme uz tautsaimniecības transformāciju. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 18- 34 gadu vecumam, kuru virsmērķis ir būt demogrāfijas un ekonomikas attīstības balstam gan reģionos, gan valstī kopumā. Pētniecības pieteikuma mērķa grupas izvēle balstās VSS izvērtējumā. Tautsaimniecības transformācijas virziena izvēle, kas sniegtu nozīmīgu horizontālo ietekme, balstīta cilvēkkapitāla izpētē, kuri potenciāli attīstīs nākotnē nozīmīgās nozares. Izaugsmes prioritāšu izvēle, savukārt, atklāj nozaru mijiedarbību un starpdisciplinaritāti, proti, pētījums un konkrētās mērķa grupas izvēle ļautu veidot un stiprināt zināšanu bāzi, kas būt iegūta un apkopota pētījuma gaitā. Pētījuma gaitā izstrādātie rīki un metodes, kā arī datubāzes platforma ļautu strādāt ar 7.prioritāti, proti, reģionu resursu apzināšanu, kas izejot no iegūtās informācijas ļautu spriest par reģionu potenciālajām attīstības prioritātēm. Kā pēdējais, bet būtiskais solis mērķa sasniegšanā ir cilvēka ģeogrāfijas pētījumu veidošana sadarbībā ar VSS izvirzīto specializācijas jomu - Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomu, kas būtu būtisks solis akadēmiskās un komersantu sadarbības veidošanai.

 

 

Pēcdoktorante projekta mobilitātes ietvaros laika posmā no 2018. gada 21. – 25. maijam atradās Bratislavā, Slovākijā. Mobilitātes galvenais mērķis bija tikties ar kolēģiem (Dr. Vladimir Balaz un Dr. Martina Chrancokova) no Slovākijas Zinātņu akadēmijas Prognožu institūta (Slovak Academy of Science, Institute for Forecast). Uzturēšanās laikā, kas pavadīts Bratislavā tika vadīts seminārs par vispārējām migrācijas un jauniešu mobilitātes tendencēm uz/no Latvijas un iegūtas svarīgas zināšanas par eksperimentālās metodes izmantošanu migrācijas pētījumos.

 

 

 

 

Publicētas Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konferences tēzes. Pēcdoktorante Elīna Apsīte-Beriņa “Izaicinājumi un iespējas jauniešu mobilitātes pētījumiem”. Tēzes lasāmas šeit (26.lpp.).

2018. gada 26.-28. jūnijs - Lisabona, Portugāle
Starptautiskā zinātniskā pasākuma The Migration Conference 2018 laikā pēcdoktorante uzstājās ar ziņojumu sekcijā ar nosaukumu "Migration and Space" un prezentēja referātu ar nosaukumu "Geographies of young labour migrants: The centre and periphery in sending and receiving countries". Pēcdoktorante arī vadīja 2 sekcijas, kuru laikā moderēja diskusiju par citu pētnieku pētījumu rezultātiem. Starptautiskā zinātniskā pasākuma laika iegūti un uzturēti svarīgi kontakti veiksmīgai turpmākai starptautiskai sadarbībai.

2018. gada 2.-4. jūlijs - Barselona, Spānija
IMISCO (International Migration, Integration and Social Cohesion) starptautisko zinātnisko pasākumu. Tā laikā pēcdoktorante uzstājās ar ziņojumu seminārā "Exploring intra EU mobilities at times of crisis".

2018. gada 16. un 17. augusts - Tukums, Latvija
Sabiedrības izglītošanas pasākums par migrācijas jautājumiem Latvijas reģionos. Reģionālās konferences organizatori: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultāte, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība sadarbībā ar Tukuma Domes Izglītības pārvaldi. Pasākumā pēcdoktorante uzstājās ar prezentāciju "Jauniešu migrācija Kurzemē", kuras saturs tika veidots sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģion remigrācijas koordinātori Kristīni Smilgu, kura reģionā ikdienā nodarbojas informatīvas palīdzības sniegšanu atpakaļ migrantiem, tostarp jauniešiem, kuri vēlas atgriezties kādā no reģioniem.

2018. gada 28. septembris - Kauņa, Lietuva
Pēcdoktorante piedalījās Vytautas Magnus Universitātes organizētā 2. starptautiskā Migrācijas un Diasporas pētījumu konferencē Kauņā. Pasākumam tika sagatavotas divas prezentācijas. Atpakaļ migrācijas praktiskā iniciatīva un problēmas tika apkopotas un analizētas referātā ar nosaukumu "Practicalities of return migration: the case of regional coordinators in Latvia".

2018. gada 26. augusts - Rīga, Latvija
Pēcdoktorante piedalījās reģionu forumā "Brīvība, ainava - Mēs".

2018. gada 14. - 15. novembris
Pēcdoktorante piedalījās 11th Baltic Sea and Latvian Tourism Forum

Pēcdoktorante projekta mobilitātes ietvaros no 2018. gada 18. – 22. novembrim atradās St.Andrews, Skotijā. Mobilitātes galvenais mērķis bija tikties ar kolēģiem (Dr. David McCollum) no University of St.Andrews. Uzturēšanās laikā, kas pavadīts Skotijā tika precizēta projekta pētniecības metodoloģija un apspriesta turpmākā sadarbība.

2018. gada 29. novembris - 1. decembris Tartu, Igaunija
Pēcdoktorante piedalījās "The 2018 Annual Conference of Excellence in Estonian Studies" .
Referāta nosaukums "Across the Baltic Sea: Communication Networks of Emigrants from Latvia to Norway and Sweden".

2018. gada 6. decembris
Pēcdoktorante apmeklēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizēto semināru "Satura mārketings" ar mērķi pilnveidot zināšanas projekta mājaslapas sagatavošanā un satura veidošanā.

2018. gada 7. decembris
Pēcdoktorante piedalījās pētījuma "Latvijas zinātnieku diasporas izpēte ārvalstīs" rezultātu prezentācija.