Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nozīmīgākie projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.04.2016

ES Ietvarprogrammu projekti: 

 1. Marine dumped chemical weapons: risk assesment ("MERCW") 01.11.2005. - 01.11.2008.
 2. European Platform for Demonstration of Efficient Soil and Groundwater Remediation (EuroDemo) 01.01.2005. - 01.01.2008.
 3. Water quality information system for implementation of WFD 01.04.2004. - 31.12.2006.
 4. Research and coordination on the sea geology "Geo-Seas" 01.05.2009. - 01.11.2012.
 5. Enabling access to geological information in support of GMES (PanGeo) 01.02.2011. - 01.02.2013.

 

Citi ES Ietvarprogrammu projekti:

 1. Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes – COMMIN. Community Initiative Programme ''Baltic Sea Region INTERREG III B", Germany (Neighbourhood Programme) 01.09.2004. - 31.08.2007.
 2. Multifunctional Intensive Land Use in Europe - INTERREG IIIC. 05.04.2004. - 05.04.2007.
 3. Developing Policies & Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region. 03.06.2005 - 31.12.2007.
 4. Baltic Sea Region Programme 2007-2013 project “Baltic Sea Region Climate Change Adaptation Strategy /BALTADAPT”. 23.11.2010-10.09.2013.
 5. Baltic Sea region Programme 2007-2013 project “Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region /BaltCICA”. 01.05.2007-30.04.2012.
 6. ERAF „Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana” (2014.-2015.) www.geovip.lu.lv

 

Citi starptautiskie projekti:

 1. „Sustainable land use and soil properties”. 12.09.2006. - 01.10.2007.
 2. COST Action „Establishing a European Phenological Data Platform for Climatological Applications” 01.11.2004- 31.03.2009.
 3. COST Action “Homogenisation of data rows for climatological applications” 10.10.2007 - 02.05.2011.
 4. COST Action “Distribution of allergenic pollen” (EUPOL) 05.08.2009 - 15.09.2010.
 5. Regeneration of cities in Central Europe. 01.02.2010 - 31.12.2010.
 6. LIFE Viva Grass projekts „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai“ (Nr. LIFE13 ENV/LT/000189).

 

Tirgus orientētie izpētes projekti:

 1. Adaptation of forestry to climate change. Forestry research institute "Silava" 26.02.2010 - 30.12.2012.

 

Izpētes projektu līgumdarbi:

 1. Development of technology for preparation of peat pots.  03.10.2008 - 01.08.2009.
 2. Humic based wood colorants: development, testing and application. ZPRF "Intellectual Resources” Ltd 20.10.2010 - 15.01.2011.

 

Citi projekti:

 1. A study of social infrastructure in Rīga 02.10.2008 - 06.10.2008.
 2. Identification, evaluation and analysis of landscapes in Rīga 26.11.2008 - 12.12.2008.
 3. Coastal Processes (National Research Program No. 7 "Climate Change Impact on Water Environment in Latvia") 01.11.2006 - 31.12.2009.
 4. Climate change impact on runoff, nutrient flows, and regime of the Baltic Sea. (National Research Program No. 7 "Climate Change Impact on Water Environment in Latvia") 01.11.2006 - 31.12.2009.
 5. Adaptation of environmental and sectorial policy to the climate change. (National Research Program No. 7 "Climate Change Impact on Water Environment in Latvia") 01.11.2006 - 31.12.2009.
 6. Climate change impact on the nutrient run-off in drainage basin. (National Research Program No. 7 "Climate Change Impact on Water Environment in Latvia") 01.11.2006 - 31.12.2009.
 7. Bio-geo-chemical processes and primary production in the Baltic Sea. (National Research Program No. 7 "Climate Change Impact on Water Environment in Latvia") 01.11.2006 - 31.12.2009.
 8. Climate change impact on Freshwater Ecosystems and Biological Diversity. 01.11.2006 - 31.12.2009.
 9. Heavy mineral associations in clastic minerals of Latvia. 2004-2008.
 10. Clastic sedimentations in the deltaic Baltic Sea area during the Devonian period. 2004-2008.
 11. Runoff of nutrients from non-monitored small rivers in Latvia. 2004-2008.
 12. Synthesis of derivatives of humic acids for environmental applications. 2005-2008.
 13. Changes in regional development policy in small cities and in countryside in Latvia.  2005-2008.
 14. Spatial development of Latvia. 2005-2008.
 15. The development of proglacial and subglacial palaeoenvironments, depositional and landforming processes during Weichselian Glaciation in Latvia. 01.10.2006-31.12.2008.
 16. A study of factors affecting landscape character and structure in Latvia. 2005-2008.
 17. Paleogeography of Luban plain and changes of natural conditions during Late Glacial and Holocene. 2005-2008.
 18. Paleogeography and evolution of environment of the Baltic paleobasin in the Middle Paleozoic. 2005-2008.
 19. Nano-, micro- and macrostructured materials on raw materials base.  2006-2009.
 20. The climate change and hydrological processes. 2006-2009.
 21. Nature and human ecology in the structure of spatial and typological Latvia’s landscape: II phase. 2007-2008.
 22. The survey of rock filtration properties in situ conditions. 2008-2008.
 23. Bogs in Latvia: evidence of climate change and peat deposits during the Late Glacial and the Holocene. 2009-2011.
 24. Expression and influence of distribution of population concentration and de-concentration on sustainable spatial development. 2009-2011.
 25. Sea-level changes, climate and events in the Late Devonian of Latvia. 2009-2011.
 26. The landscape - ecological evaluation for afforestation of agricultural lands. 2009-2011.
 27. The development of indirect research methods and their complexes for determination of raw material and its specific features.  2009-2009.
 28. Bedforms modification by glacial meltwater at the margin of polythermal glacier, southeastern sector of the Fenoscandinavian ice sheet, Latvia. 01.010.2009-31.12.2009.
 29. The assessment of Latvia’s clay suitability for development of new products and technology. 03.06.2010 - 31.12.2010.
 30. Peat and sapropel as high value raw material for new technologies and for products with high added value. 03.06.2010 - 31.12.2010.
 31. Influence of geographical and geological processes and factors to nature and society. 2010-2012.
 32. Nanostructured materials for environmentally friendly technologies and energetics. 2010-2010.
 33. The development of conceptual model for the evaluation of socio-economical pressure factor to biodiversity in the model region of long-term studies in Latvia. Analyses of ecological changes by using dendrological data.  The hydrological and geochemical processes in catchment area of model region.  Inhabitants of the model region and socio-economical factors. 2010-2010.
 34. Geographical mobility of labour force. 05.07.2005 - 30.12.2006.
 35. Monitoring of air pollution impact on natural ecosystems. 01.03.2006 - 28.12.2006.
 36. Monitoring of air pollution impact on natural vegetation and cultivars. 18.04.2006 - 28.11.2006.
 37. Development landscape ecology plan for North Vidzeme biosphere reserve. 15.05.2006 - 15.08.2007.
 38. A study of biodiversity and protected objects in Šķēdes and Lāčusils military grounds. 09.06.2006 - 10.10.2006.
 39. Minimization approaches to reduce impacts of emigration in Latvia. 02.01.2007 - 31.05.2007.
 40. Impact of geographical and geological factors and processes on nature and general public in Latvia.
 41. Developing an improved event chronology of the Late Weichselian deglaciation of the inner zone of the southern margin of the Scandinavian ice sheet. 01.01.2007-31.12.2008.
 42. Glacial geology at the Baltic Sea cliffs between Sensala and Pāvilosta, and the vicinity of Ziemupe, western Kurzeme, Latvia. 01.01.2006-31.12.2006.
 43. Interdisciplinary group and model system for groundwater research. 01.12.2009-31.12.2012.
 44. Innovation in peat research and development of new peat based products. 01.11.2010-31.10.2013.
 45. Founding of interdisciplinary research group for sustainable use of salmonid type lakes in Latvia. 17.12.2009-30.11.2012.

Nozīmīgākie ESF un ERAF projekti

ESF projekts „Dabas zinātņu pamatu studiju moduļa izveidošana LU” (2006.-2007. g.)

ESF projekts „Maģistrantūras studiju programmu modernizēšana Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē” (2006.-2007. g.)

ESF projekts „Ģeogrāfijas bakalaura studiju attīstība Latvijas Universitātē” (2007.-2008. g.)

ESF projekts „Ģeoloģijas bakalaura studiju modernizēšana Latvijas Universitātē” (2007.-2008. g.)

ESF projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem” (2009.gada decembris – 2012.gada decembris)

ERAF projekts "Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē" (2010. gada 1.novembris – 2013. gada 31.oktobris)

Nozīmīgākie LU projekti

LU attīstības projekts „Slāpekļa un oglekļa bilance sauszemes ekosistēmās eitrofā vidē: tehniskais nodrošinājums” (2005. g.)

LU attīstības projekts „Augsnes un grunts kvantitatīvā un kvalitatīvā sastāva analītiskās infrastruktūras pilnveidošana Zemes un vides zinātņu doktorantūras programmās” (2006. g.)

LU attīstības projekts „ĢZZF bibliotēkas un grāmatu krātuves modernizācija” (2007. g.)

LU attīstības projekts „Vides paraugu spektrofotometriskās analīzes nodrošinājuma pilnveidošana ģeogrāfijas un vides zinātņu doktorantūras programmās” (2007. g.)

LU attīstības projekts „Radiolokācijas pētījumu attīstība ģeoloģijas doktora studijās” (2008. g.)