Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU rakstu krājums "Zemes un Vides zinātņu sērija"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.12.2014

Redkolēģija

 

Galvenais redaktors (Editor-in-Chief):

Prof. Dr.geol. Vitālijs ZELČS.


Izpildredaktors (Executive editor):

Dr. geogr. Zanda PENĒZE


Redaktora vietnieki (Associate Editors):

Prof. Dr. geogr. Agrita BRIEDE (klimatoloģija un hidroloģija),

Prof. Dr. habil.chem. Māris KĻAVIŅŠ (vides zinātne),

Prof. Dr. geogr. Zaiga KRIŠJĀNE (cilvēka ģeogrāfija),

Prof. Dr. geol. Ervīns LUKŠEVIČS (pamatiežu ģeoloģija),

Prof. Dr. biol. Viesturs MELECIS (vides bioloģija),

Prof. Dr. geogr. Oļģerts NIKODEMUS (ainavu un augsnes ģeogrāfija),

Dr. geol. Juris SOMS (kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija),

Prof. Dr. geol. Valdis SEGLIŅŠ (lietišķā ģeoloģija un ģeofizika),

Dr.habil.phys. Juris ŽAGARS (ģeomātika),

Asoc. prof. Dr. geogr. Pēteris ŠĶIŅĶIS (telpiskā plānošana).

 

Redakcijas padomes locekļi:

Prof. Emeritus, Dr. habil.geol. Ojārs ĀBOLTIŅŠ (Latvijas Universitāte),

Prof. Ph.D. Lars Bengt Ake BERGMAN (Stokholmas Universitāte),

Dr. geol. Albertas BITINAS (Klaipēdas Universitāte),

Ph.D Edmunds BUNKŠE (Delavēras Universitāte),

Dr. geogr. Anita DRAVENIECE (Latvijas Zinātņu Akadēmija),

Prof. Emeritus, Dr. habil.geogr. Guntis EBERHARDS (Latvijas Universitāte),

Dr. geogr. Zenonas GULBINAS (Viļņas Ģeogrāfijas institūts),

PhD. Peter JOHANSSON (Somijas Ģeoloģijas dienests),

Prof. Dr. geogr. Maija ROZĪTE (Biznesa augstskola Turība).

 

Cienījamās autores un godājamie autori!

Ir noslēgusies zinātnisko rakstu iesniegšana publicēšanai izdevuma „LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI ZEMES UN VIDES ZINĀTŅU sērija” 2014. gada otrajā rakstu krājumā. Aicinām autorus iesniegt jaunus rakstus izdošanai Zemes un Vides zinātņu sērijas 2015. gada rakstu krājumam. Raksti iesniedzami līdz 2015. gada 15.martam.

Dr. geogr. Zanda Penēze

Rakstu sērijas izpildredaktore


2014. gada portfolio

LU rakstu krājuma "Zemes un Vides zinātņu sērija" 2014. gada izdevuma saturs

LU rakstu krājuma "Zemes un Vides zinātņu sērija" 2014. gada izdevuma kopsavilkumi

Izdošanas noteikumi

Manuskripta noformēšanas prasības

Raksta pieteikums

Recenzija

Aktuāla informācija par rakstu iesniegšanu

Instructions to authors: "ACTA UNIVERSITATIS LATVIENSIS" Earth and Environmental Sciences Series

fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/LU_raksti_Zemes_un_Vides_zinatnu_serija/Instructions_to__authors_AUL.pdf

Ar izdotajiem LU Rakstiem var iepazīties šeit