Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU 72. zinātniskās konferences apakšsekcijas „Ģeomātika” referātu ziņojumu prezentācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2014.

2013. gada 28. janvāris 9:00-14:00, ĢZZF, Alberta iela 10, Alekša Dreimaņa auditorija (403. aud.).

apakšsekcijas vadītājs – Aivars Markots

9:00 –9:10

Sekcijas sēdes ievadvārdi, reglaments un kārtība

 

Sēdes vadītājs Aivars Markots

9:10 – 9:30

K. Kalviškis

Telpisko datubāžu formātu „Shape faili” un „SpatiaLite” salīdzinājums.

9:30 – 9:50

I. Liepiņa

Izvērtējums  par  jūras  teritorijas  un tajā esošo objektu reģistrāciju Kadastrā

9:50 – 10:10

K. Zālīte

Dabisko pļavu uzraudzība, izmantojot SAR X-joslas interferometrisko koherenci

10:10 – 10:30

I. Vinogradovs

Tālizpētes datu izmantošana zemes seguma izmaiņu kartēšanai: iespējas un ierobežojumi

10:30 – 10:50

M. Tarasenko

Apbūve un pazemes inženierkomunikācijas: vides problēmas un vēsturiskais aspekts

10:50 - 11:10

M. Nartišs

Jaunākais brīvajā ĢIS. Atskaņas no FOSS4G 2013

11:10 – 11:40

KAFIJAS PAUZE

 

Sēdes vadītājs Māris Nartišs

11:40 – 12:00

D. Smoļakova,

S. Rutkovska

Taku tīkla attīstības analīze Daugavpils pilsētas Stropu meža masīvā, izmantojot ArcGIS rīkus

12:00– 12:20

A. Treijs, J. Soms

Burzavas pauguraines lineāro erozijas formu morfoloģijas un veidošanās apstākļu analīze ar ĢIS rīkiem

12:20 - 12:40

P. Pētersons

Lāzerskenēšanas datu apstrāde plūdu modeļa vajadzībām

12:40 - 13:00

O. Kovaļevska

1785. gada ģenerālmērīšanas karšu un 16.-18. gs. robežaprakstu pielietojums mūsdienu Latvijas dienvidaustrumu pierobežas hidronīmu precizēšanā

13:00- 13:20

A. Markots,

B. Lielkāja

Latvijas dzelzceļi kartēs un realitātē

13:20 - …

NOSLĒGUMA DISKUSIJA