Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pēteris Pētersons

3D punktu mākoņu ieguve izmantojot aerofotografēšanas datus

Marija Bogdanova, Māris Nartišs

LĢIA LiDAR digitālā reljefa modeļa kvalitātes novērtēšana izmantojot ar mērniecības klases GPS uztvērēju mērītus augstumpunktus

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Vivita Baumane

Ģeodēziskās pamatnes sagatavošana valsts robežas demarkācijai

Artūrs Pudurs, Agnis Rečs

Latpos RTK augstumu analīze Rīgā, salīdzinot ar Valsts nivelēšanas tīklu

Una Krutova

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izmantošana būvniecībā

Zigmārs Rendenieks

Attēlu segmentācijas iespējas programmā “eCognition Developer"

ris Nartišs

Konveja dzīve kā šūnu automāta piemērs rastra bāzētai modelēšanai

Valdis Karulis, Andris Dekants

Dabas novērojumu portāla "dabasdati.lv" mobilo lietotņu izstrāde un izmantošana pūļa (crowd-sourced) ziņojumu ieguvē un iegūto ģeotelpisko datu uzkrāšanas, apstrādes un statistikas atspoguļošanas risinājums

Dace Bērziņa

Eirāzijas lūša Lynx lynx radiotelemetrijas datu integrēšana ĢIS vidē

Arvīds Ozols

LĢIA ģeotelpisko pamatdatu publicēšanas sistēma

Jurijs Hoļms

Skanēto fotoplānu ģeoreferencēšana un izplatīšanas iespējas

Otīlija Kovaļevska

Lētīžas upes iztekas un “pareizā” nosaukuma meklējumos

Juris Zariņš

Vēsturisko aerofoto attēlu analīze. Aizsargjoslu teritorija

Reinis Vāvers

No 1918. līdz 1945. gadam izdoto Latvijas teritorijas topogrāfisko karšu pieejamība Latvijas karšu krātuvēs

Aivars Markots

Latvijas I republikas laika kartes M 1:25 000

Juris Paiders

Korelācijas koeficienta aizvietošana ar svērto korelācijas koeficientu ģeogrāfisko pētījumu datu analīzē

Juris Zariņš

Zemes lietojumu maiņas dinamika ūdensteču aizsargjoslās 1990. līdz 2012. gads