Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Valsts pētījumu programmas (VPP) rezultātu apspriešana

Hidroģeoloģija un matemātiskā modelēšana

Aivars SpalviņšLatvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO attīstība Rīgas Tehniskajā universitātē laikā no 2012.-2014. gadam

Kristīne Valujeva, Inga Grīnfelde, Inga StraupeGruntsūdeņu attīrīšana no naftas produktiem, izmantojot fitoremediācijas metodi

 

Ģeofizikālie pētījumi un to rezultātu interpretācija

Jānis Karušs, Dāvids Bērziņš, Kristaps LamstersHofsjegidla ledāja pētījumi ar radiolokācijas metodi

Vladimirs Zolotarjovs, Sergejs Zeļenkovs Ģeoradara Zond-12e jaunās paaudzes antenas: 1.0 GHz un 1.5 GHz

Diāna Haritonova Zemes plūdmaiņu novērojumi un analīze

 

Derīgie izrakteņi

Māris Rundāns, Ingunda Šperberga, Gaida Sedmale Poraina kordierīta keramika ar Latvijas kvartāra mālu

Arnis Zembaks, Visvaldis Švinka, Ruta Švinka Augsti poraina Tūjas mālu keramika

Oskars Leščinskis, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka Keramikas granulu sorbcijas spējas izmaiņas

Mārīte Damberga, Inga Podžus, Līga Dabare, Ruta Švinka Atšķirīgu kvartāra mālu keramikas sorbcijas spēja

Ivars Kļaviņš, Rūta Ozola, Juris Burlakovs, Juris Kostjukovs, Oskars Purmalis, Māris Kļaviņš Juras mālu fizikāli ķīmisko īpašību pētījumi jaunu izmantošanas perspektīvu apzināšanai

Jūlija Karasa, Juris Kostjukovs Baltijas Triasa mālu tieša organofilizācija

Anna Trubača-Boginska, Jānis Švirksts Organisko katjonu adsorbcija illītu mālos

Dagnija Vecstaudža, Solvita Štelmahere, Silvija Strikauska, Christoph Steiner, Olga Muter Dažāda izmēra koksnes bioogles frakciju ietekme uz mikroorganismu aktivitāti un Secale cereale L. augšanu

Līvija Zariņa Sapropeļa lietošanas pēcietekme uz augsnes īpašībām

Inga Grīnfelde, Kristīne Valujeva, Oskars Purmalis Ar ekskavācijas metodi izstrādāto kūdras purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanās

 

Ģeoarheoloģiskie pētījumi un metodes

Dāvids Bērziņš, Jānis Karušs, Elīna Guščika Radiolokācijas izpētes rezultāti Īles meža senkapos

Juris Burlakovs, Vita Rudoviča, Zane Vincēviča-Gaile Arīdo un semi-arīdo reģionu ģeoarheoloģiskie pētījumi - zināšanu pārneses iespējas Latvijā

Juris Burlakovs, Anda Cine, Vita Rudoviča, Līga Zariņa, Māris Krievāns, Agnis Rečs Ģeoarheoloģiskās pētniecības darbi Tivas Republikā - multidisciplināra studentu lauku darbu prakse

 

Stenda ziņojumi

Aija Dēliņa, Jānis Bikše, Eleonora Pērkone Korkuļu ūdensrijēja hidroģeoloģiskais raksturojums

Andrejs Bērziņš, Lauris Arbidans, Silvija Strikauska, Māris Kļaviņš Šķidro mazgāšanas līdzekļu īpašību testu iekārtas

Mārtiņš Randers, Gaida Sedmale Diferencēti apstrādātu illītu struktūra un īpašības

Aija Dēliņa, Andis Kalvāns, Konrāds Popovs, Alise Babre, Jānis Bikše, Inga Retiķe Paraugošanas vietu izvēle pazemes ūdeņu bilances elementu izpētei ar stabilajiem izotopiem Salacas upes baseinā

Aija Dēliņa, Konrāds Popovs, Alise Babre, Dūdiņa Kristīne Ielejveida iegrauzumu ietekmes uz pazemes ūdeņu plūsmām novērtējums hidroģeoloģiskajā modelī

Valērijs Ņikuļins Seismisko procesu monitorings Baltijas reģionā