16.10.2018. Izveidota jauna karšu sadaļa - Dati lejupielādei

18.01.2016. Notiek nozīmīgas izmaiņas LU ĢZZF karšu servisam:

 • Pārejam uz LKS-92! Līdzšinējā sistēma darbojās Baltic TM koordinātu sistēmā, kas ir līdzīga LKS-92 koordinātu sistēmai, taču X ass vērtība nav samazināta par 6000 km. Tagad pēc noklusējuma slāņi ĢIS programmās tiks pievienoti LKS-92 koordinātu sistēmā (EPSG kods: 3059), taču ir iespējas tos izmantot arī Baltic TM (EPSG: 25884) vai WGS 84 (EPSG: 4326) koordinātu sistēmās.
 • Mainās slāņu adreses:
 • Mainās slāņu izkārtojums gan karšu pārlūkā, gan OWS servisos, lietošana kļuvusi ērtāka un vielāk iespējams sameklēt nepieciešamo karšu slāni. Karšu pārlūkā pievienoti visi OWS servisos pieejamie slāņi (izņemot augšņu datus).
 • Nākuši klāt nozīmīgi jauni slāņi:
  • Pilns LR 5.cikla ortofoto kartes pārklājums M 1:10 000, LĢIA,
  • Pilns LR topogrāfiskās kartes pārklājums M 1:10 000, LĢIA,
  • PSRS ģenerālštāba topogrāfiskā karte Igaunijai M 1:50 000,
  • The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) globālais DEM, izšķirtspēja 1 sek,
  • Shuttle Radar Topography Mission DEM, NASA JPL, izšķirtspēja 1 sek,
  • LiDAR DEM mozaīka, izgatavota no LĢIA LiDAR datiem, izšķirtspēja 1 m,
  • LiDAR DEM ēnojuma mozaīka, izgatavota no LĢIA LiDAR datiem, izšķirtspēja 1 m,
  • Vairāki pamatiežu ģeoloģijas karšu slāņi par kristālisko pamatklintāju,
  • LU ĢZZF realizētajā augšņu projektā sagatavotie augšņu tipu un vērtējumu slāņi, sagatavoti pa rajoniem.
 • Tiek uzlaboti un papildināti OWS servisi:
  • WMS servisā ir iespējams nolasīt vērtības tiem slāņiem, kuriem tas ir nepieciešams. Šādā veidā iespējams nolasīt, piemēram, augstuma informāciju no LiDAR DEM attēla slāņa.
  • Iespējots WFS serviss, kas piemērots vektordatu un to atribūtu servēšanai un lejupielādēšanai.
  • Iespējots WCS serviss, kas piemērots rastra datu servēšanai un lejupielādēšanai.
 • Sistēma būvēta uz jauna servera, OWS slāņu servēšanai tiek izmantots MapServer 7.0.3 risinājums, savukārt karšu pārlūkam tiek izmantots Leaflet dzinis, kas piemērots arī mobilajiem risinājumiem.

Izmaiņu realizācija notiek kā LU atbalstīts Akadēmiskās attīstības projekts - LU Karšu pārlūka modernizācija (LU reģistrācijas numurs ZD2016/AZ127).

18.04.2014. Karšu servisi ir atjaunoti uz jaunu serveri LU ITD datu centrā un jaunu programmatūras versiju. Īpaši pateicamies Jānim Korenevskim par atbalstu pārejas procesā. Šai sakarā ArcGIS lietotājiem jāņem vērā nianse – izveidojot WMS savienojumus jāizvēlas nevis Default version tieši zem saveinojuma saites, bet tieši WMS 1.1.1 pretējā gadījumā ieraudzīsiet tukšu bildi ar atsauci apakšā. Jaunā savienojuma saite ir:

http://kartes.geo.lu.lv/cgi-bin/mapserv?map=mapfile.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&

13.04.2014. Jaunajā serverī pieejami jaunie 4. un daļa 5. etapa ortofoto slāņi.

19.01.2014. Tā kā ArcGIS ir praktiski vienīgā izplatītā ĢIS programma, kas nerespektē būtiskas daļas no WMS standarta un turpina darboties tikai izmantojot PNG formātu, lūdzam sava un citu kolēģu darba paātrināšanai ievērtot sekojošus ieteikumu - pievienojot WMS slāņus ArcGIS saimes programmās, pēc pievienošanas uz slāņa ar labo peles taustiņu izvēlēties Properties un pēdējā šķirklī Advanced izvēlētiesJPEG formātu savienojumam. Katrs lietotājs kurš ievēros šo ieteikumu samazinās savam savienojumam pārraidāmo datu apjomu ~10 reizes:

QuantumGIS un vairumu citu atvērtā koda programmu lietotāju, šī problēma neskar – tā ir specifiska ESRI.

09.09.2013. Sakarā ar plānveida IP adrešu nomaiņu LANET tīklā arī karšu sistēmai ir pienācis laiks pāriet uz jaunu adresi – turpmāk visās saitēs, kas agrāk saturēja statisko IP adresi 195.13.153.98 tā ir jāaizstāj ar servera vārdu – kartes.geo.lu.lv

Līdz ar to jaunā WMS servisa piekļuves adrese (GetCapabilities) .

ĢIS programmās agrāk veidotie projekti, kas satur veco adresi turpinās darboties vēl pāris nedēļas, taču gadījumā, ja bieži izmantojot kompleksus salikumus ar veco savienojuma adresi, tā būs jāaizstāj ar jauno (ja jūsu izmantotā programmatūra to pieļauj) vai jāpievieno servisa savienojums no jauna. Paldies par jūsu pacietību - šīs ir vienreizēja izmaiņa, kas ir ārpus fakultātes kontroles un saistīta ar tīkla modernizāciju.

23.02.2011. Karšu pārlūkam un WMS Tīklu slāņu grupai pievienoti dati par 3. etapa ortofoto uzņemšanas laikiem (Ortofoto 3 uznjemshana), tādā pašā veidā kā pieejami dati par 2. etapu. Šobrīd WMS Tīklu slāņu grupā ir pieejams arī paša jaunākā – 4. ortofoto etapa uzņemšanas laiku pārskats, bet pats ortofoto visticamāk būs ieraugāms uz vasaras pusi.

18.05.2010. Pievienotas piecas ģeoloģiskās kartes no Latvijas tektonisko karšu sērijas kā arī Baltijas kristāliskā pamatiklintāja karšu mozaīkā mērogā 1:500 000.

21.04.2010. Pievienotas piecas ģeoloģiskās kartes WMS Tematisko karšu slāņu grupai. Starp tām ir Kvartāra biezuma karšu mozaīka, Rīgas līča pirmskvartāra nogulumu karte, Baltijas zemkvartāra hidroģeoloģiskā karte, Baltijas kvartāra nogulumu karte un Baltijas struktūrģeoloģiskā karte.

18.01.2010. Pievienota Bijušās PSRS armijas ģenerālštāba 42. gada sistēmas topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 1:25 000. Šī ir pēdējā detāla mēroga topgrāfisko karšu sērija, kas līdz šim nebija pieejama fakultātes karšu sistēmā. Šīs kartes daudzās teritorijās piedāvā situācijas atspoguļojumu uz 1940 gadu beigām, kā arī ļoti jaunu situācijas atspoguļojumu noteiktām teritorijām, kā redzams pēc izdošanas gadu pārskata kartes. Tīklu slāņu grupai pievienots metadatu slānis, kas atspoguļo zināmos situācijas un izdošanas gadu datus šīs mozaīkas kartēm.

30.11.2009. WMS slāņu grupai Simbolizeti pievienots slānis SRTM - NASA Shuttle Radar Topography Mission globālā reljefa datu fragments, Latvijas un pieguļošajām teritorijām. Oriģinālo mozaīku savienoja un reprojicēja Māris Nartišs. Pēc konvertācijas un simbolizācijas KTL, šis materiāls tiek padarīts pieejams arī pārējiem interesentiem. Izšķirtspēja ir 75m pikselī. Šie dati atspoguļo Latvijas reljefu vidēja mēroga pārskata kartes veidā, labi izceļot daudzas nozīmīgas ledāja atkāpšanās rezultātā veidojušās struktūras.

16.11.2009. Apstrādāti un WMS servisam pievienoti Landsat dati laika periodiem 1975-1979, 1986-1990 un 1999-2001. Šie slāņi pievienoti arī Karšu pārlūkam. Sīkāk par

16.11.2009. Apstrādāti un WMS servisam pievienoti Landsat dati laika periodiem 1975-1979, 1986-1990 un 1999-2001. Šie slāņi pievienoti arī Karšu pārlūkam. Sīkāk par Landsat.org datiem šeit.

03.11.2009. Tīklu pārskatu kartēm WMS servisā pievienota novadu vektorkarte. Novadu vektorkarte ir sagatavota izmantojot GIS Latvija pamatni, kas atbilst M 1:500 000. Šis jaunais slānis rada iespēju arī Karšu pārlūkā pārklāt izvēlēto rastra slāni ar novadu vektorkartes datiem, dodot iespēju labāk orientēties pēc administratīvā iedalījuma ortofoto kartēs u.c. materiālos, kuri neatspoguļo šādu informāciju. Šī jaunā slāņa dēļ ArcGIS 9.2 lietotāji var saskarties ar “sasalušu” slāņu hierarhiju arāk saglabātos projektos. To var labot noņemot servisa savienojumu no projekta un pievienojot atkārtoti. Šī ir ArcGIS 9.2 kļūda, kuru nav iespējams ietekmēt servera pusē.

02.11.2009. Pievienoti atjaunotie pārklājumu pārskati par Metrum piekrastes ortofoto (izlaboti trūkstošie kvadranti ap Kolkas ragu), LĢIA 1. etapa ortofoto (pārklājums ir mainījies kopš ArcSDE sistēmas atslēgšanas, kurā esošie dati nebija pilnīgi) un LĢIA 2. etapa ortofoto (tika pārlādēts no oriģināliem). Pieejama arī LĢIA 3. etapa ortofoto pārklājuma pārskata karte pa M 1:100 000 TKS kvadrantiem.

28.10.2009. Veikts būtisks uzlabojums Karšu pārlūka skriptam. Veiktās izmaiņas nodrošina vairāk kā 2-3x ātrāku darbu ar Karšu pārlūku.

28.10.2009. No šodienas katram pieprasījumam apakšā parādās atsauce uz datu ražotāju un fakultātes WMS servisu. Šī izmaiņa nodrošina līgumu ar LĢIA un citiem datu piegādātājiem ievērošanu, kā arī to, ka visos materiālos, kas tiek sagatavoti izmantojot mūsu WMS servisu parādīsies nepieciešamās atsauces. Šī funkcija tiek realizēta servera pusē un līdz ar to darbojas vienādi kā Karšu pārlūkā, tā arī jebkurā WMS klientprogrammā.

25.10.2009. Pievienoti papildinājumi LĢIA 3. etapa ortofoto tuvā infrasarkanā spektra variantam.

22.10.2009. Pievienoti svaigi iepirktie papildinājumi LĢIA 3. etapa ortofoto.

11.10.2009. Literatūras sadaļai pievienotas saites uz LĢIA topogrāfisko karšu specifikācijām.

08.10.2009. Pievienota grāmata par apzīmējumiem PSRS armijas ģenerālštāba topogrāfiskajām kartēm sākot no mēroga 1:25 000, līdz 1:100 000

08.10.2009. Pievienota grāmata par apzīmējumiem PSRS armijas ģenerālštāba topogrāfiskajām kartēm 1:100 000.

07.10.2009. Upgreidota OpenLayers versija Karšu pārlūkam uz jaunāko stabilo versiju 2.8. Jaunumu un labojumu saraksts pieejams šeit.

25.09.2009. Piedāvājam visiem lietotājiem iepazīties un vēl papildināt no savas puses interesantās lietas Karšu pārlūkā. Šī saite ved uz dzīvo dokumentu, kurā saites no Karšu pārlūka var iekopēt šādi: Karšu pārlūka apakšējā labajā stūrī ir uzraksts Permalink. Ar labo peles taustiņu izvēlamies Copy Link Location vai Copy Shortcut. Atmiņā nonāks saite uz konkrētu skatu un slāni, kas tajā brīdī redzams karšu pārlūkā. Šo saiti ar paste var ievietot augstākminētajā dzīvajā dokumentā.

23.09.2009. Pievienota detāla instrukcija par WMS servisa slāņu pievienošanu ArcGIS projektam.

16.06.2009. WMS Servisam pievienota Latvijas Gaisa Satiksmes VFR Aeronavigācijas karte mērogā 1:500 000 un Jāņa Sētas Novadu karte mērogā 1:400 000. Novadu karte pievienota arī Karšu pārlūkam.

11.06.2009. WMS Servisam pievienota 1939. gada plānoto lielmeliorācijas darbu karte.

10.06.2009. WMS Servisam pievienots LKS-92 (EPSG:3059) koordinātu sistēmas atbalsts. Šī izmaiņa padara iespējamu vieglu savietojamību ar mērniecības programmām, kuras parasti izmanto LKS-92 sistēmu (bez 6nieka). Nav novērots, ka izmaiņa traucētu ArcGIS lietotājiem, kas izmanto Baltijas koordinātu sistēmu (EPSG:25884).

10.06.2009. Karšu pārlūkam un WMS servisa slāņu grupai "Tīkli" pievienots slānis, kas atspoguļo lidojumu datumus ortofoto 2. etapa izstrādei. Tas dod servisa lietotājiem iespēju uzzināt precīzu datumu, kad viņus interesējošā teritorija ir fotografēta 2. aerofotogrāfēšana cikla ietvaros.

10.06.2009. Atjaunota servera darbība pēc kondicioniera avārijas. Serveris bija izslēgts, lai nepārkarstu, kopš 04.06.2009. sabojājās serveru telpas kondicionieris. Telpā ir veikti ievērojami uzlabojumi, kas vieš pamatotu cerību, ka šādu avāriju vairs nebūs.

03.06.2009. Karšu pārlūkam un WMS servisa slāņu grupai Tīkli pievienoti karšu lapu tīkli sekojošām nomenklatūrām: TKS93 tīkls mērogā 1:50 000 (t.s. Satelītkartes lapas); PSRS Ģenerālštāba topogrāfisko karšu tīkli mērogā 1:10 000 42. un 63. gada koordinātu sistēmām, kā arī PSRS Ģenerālštāba topogrāfisko karšu tīkls mērogā 1:50 000 42. gada sistēmas lapām. Tīkliem mērogā 1:10 000 ir uzstādīta simbolizācija servera pusē, kas balstoties uz datu bāzi par konkrētu lapu fizisku pieejamību un to izdošanas gadiem, ļauj lietotājiem ne tikai spriest par konkrēto lapu fizisku pieejamību (jo ne visas PSRS 10K mērogu lapas ir pieejmas Latvijas teritorijai), bet arī par pieejamo lapu izdošanas laiku un laiku, kad uzņemta tajās atspoguļoto teritoriju situācija dabā. Abiem 50K mērogiem šāda simbolizācija nav piešķirta jo šīs karšu lapu nomenklatūras ir kopējas daudzām karšu sērijām.

01.06.2009. Servisam pievienota Fizioģeogrāfiskā karte un Mežu karte, kas kalpos par augšējā līmeņa pārskata karti Karšu pārlūkam.

30.05.2009. Pārlādēta izlabota Metrum piekrastes ortofoto versija, bez "zilās" pludmales efekta.

27.05.2009. Lai nodrošinātu loģiskāku datu slāņu nosaukšanu un organizāciju, izmainīti nosaukumu ortofoto slāņiem. Projektos, kuros ietilpst WMS savienojumi, var nākties tos pievienot vēlreiz un atkārtoti izvēlēties nepieciešamo slāni. Ortofoto slāņi turpmāk tiks numurēti pēc ortofoto etapiem nevis gadiem, kuros tie pievienoti servisam. Veiktas nepieciešamās izmaiņas Karšu pārlūkā. Saīsinājums NIR nozīmē "Near Infra Red" jeb (redzamajai gaisamai) tuvo infrasarkano spektru. Burti R, G un B pie slāņu nosaukumiem nozīmē, ka tiek servēts konkrētā slāņa sarkanais, zaļais vai zilais kanāls viens pats.

24.05.2009. Karšu pārlūkam pievienots 1.etapa ortofoto slānis

22.05.2009. WMS Servisam pievienots pilns 1.etapa ortofoto slānis

15.05.2009. Serviss veiksmīgi parbaudīts Lodesmuižā un uz gvSIG mobile

14.05.2009. Karšu pārlūkam pievienota “rociņas” kontrole, un tuvināšana ar iezīmēšanu

13.05.2009. Darbojas adrese kartes.geo.lu.lv

12.05.2009. Papildinātas video pamācības kā pievienot WMS servisu ArcGIS un QGIS programmās

11.05.2009. Izveidota šī mājaslapa un apraksti