Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Intelektuālā kapitāla starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā stiprināšana un pārnese
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.08.2017

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu un valsts budžeta finansējumu, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) īstenojusi projektu „Intelektuālā kapitāla starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā stiprināšana un pārnese” (projekta nr. EEZ/NFI/S/2015/009), kura mērķis bija stiprināt sadarbību starp Norvēģijas un Latvijas ģeogrāfijas pētniekiem un studentiem.

Projekta galvenais uzdevums bija sekmēt sadarbību starp Latvijas un partneraugstkolu studiju virzieniem Norvēģijā. Laikā no 20.07.2015 līdz 30.03.2017 akadēmiskais personāls no Latvijas un Norvēģijas augstskolām devās 9 mobilitātes braucienos, sekmējot akadēmiskā personāla izcilību caur mūžizglītību un pieredzes apmaiņu. 6 LU ģeogrāfijas maģistranti un doktoranti papildināja savas zināšanas, kā arī devās praksē uz Bergenas un Trumses augstskolām. Projekta aktivitātes uz Latviju atveda arī pasaulē atzinību guvušo Bergenas Universitātes profesoru un mācību grāmatas “Geography: History and Concepts” autoru -  Arildu Holtu-Jensenu (Arild Holt-Jensen), kura vieslekcijas bija pieejams ne vien ĢZZF studentiem un akadēmiskajam personālam, bet arī ikvienam interesentam.  

Kā atzīmē ĢZZF dekāne prof. Zaiga Krišjāne: „ Internacionalizācija ir viena no šī brīža akadēmiskās vides prasībām. Tas nozīmē, ka mūsu pētnieku un studentu iesaistīšanās starptautiskajās programmās un pētījumos ir vitāli svarīga. Latvijas – Norvēģijas mobilitātes projektā iespējas piedalīties bija ne vien personālam, bet arī ģeogrāfijas maģistra un doktorantūras studentiem. Dodoties studiju apmaiņas braucienos, uz Norvēģijas universitātēm Bergenā un Trumsē, studenti un zinātnieki mājās ir pārveduši starpvalstu pētniecības pieredzi un papildinājuši savas zināšanas, kuras noderēs turpmākajai pilnveidei. Ļoti ceram un sagaidām, ka šī pieredze veicinās arī turpmāku studentu iesaisti pētnieciskajās aktivitātēs ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs”.

Sekot līdzi LU ĢZZF ģeogrāfijas studentu ikdienas novērojumiem un gaitām Norvēģija varēja arī sociālajos portālos - Facebook vietnē Latviešu ģeogrāfi Norvēģijā

Videoatskats uz latviešu ģeogrāfu gaitām Bergenā, Norvēģijā

Projekts „Intelektuālā kapitāla starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā stiprināšana un pārnese aktivitātes tika realizēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu un valsts budžeta finansējumu.

Projekta Nr.: Nr.EEZ/NFI/S/2015/009
Partneri:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
Centre for Women's and Gender Research (Kvinnforsk), Arctic University of Norway
University of Bergen
Kopējās izmaksas: 72 974,00 EUR, no kurām 90% ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 10% valsts budžeta finansējums.
Īstenošanas termiņš: 20.07.2015.-30.09.2016.
LU struktūrvienība: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Projekta mājas lapa

Galvenie mērķi:

  • Sekmēt sadarbību starp LU un partneraugstkolu studiju virzieniem
  • Veicināt LU un partneraugstskolu akadēmiskā personāla pārstāvju mobilitāti, sekmējot akadēmiskā personāla izcilību caur mūžizglītību un pieredzes apmaiņu
  • Veicināt studentu iesaistīšanu mobilitātēs, sekmējot studentu starpvalstu studiju pieredzi, personisko izaugsmi un sagaidāmu iesaisti pētniecības aktivitātēs

-----

Strengthening and transferring the intellectual capital among geographers in Latvia and Norway
Project No
.: Nr.EEZ/NFI/S/2015/009
Partners:
Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia
Centre for Women's and Gender Research (Kvinnforsk), Arctic University of Norway
University of Bergen
Total costs of the project: 72 974,00 EUR EUR (90% Norwegian finance instrument co-funding, 10% state co-funding).
Implementation terms: 20.07.2015-30.09.2016
UL department: Faculty of Geography and Earth Sciences
Project web page

Project goals:

  • Enhance the collaboration between LU and partner universities
  • Enhance exchange between academic staff of LU and partner universities, which  is considered beneficial for raising academic personal excellence in terms of life-long learning and exchange of experience
  • Ensures tight involvement of students in mobility schemes, as this contributes to the students' cross-border study experience, personal growth and prospective involvement in research activities

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes intelektuālie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā

  

 

2009.

gads

2010.

gads

2011.

gads

2012.

gads

2013. gads

Starptautiskās publikācijas (ieskaitot paplašinātās tēzes):

11

22

15

23

28

Raksti rakstu krājumos:

26

36

38

66

25

Grāmatas:

3

6

12

16

12

Ziņojumi starptautiskajās konferencēs:

23

21

31

57

17

Ziņojumi vietēja mēroga konferencēs:

97

34

113

80

107

Kopā datu bāzē*

169

148

228

237

197

* no LU Bibliotēkas datiem. Ierakstu skaits datu bāzē. (sadaļa Virtuālās izstādes. Meklēt www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/izstades/virtualas-izstades/)

 

Pēdējo piecu gadu laikā ir izdodas vairāk nekā 45 monogrāfijas, promocijas darbu kopsavilkumi , grāmatas, kuru autori vai līdzautori ir fakultātes pētnieciskais personāls. 

Laika periodā no 2009. gadam līdz 2013. gadam fakultātes darbinieki ir piedalījušies daudzās starptautiskajās konferencēs, vidēji gadā prezentējot 30 ziņojumus.

Tāpat katru gadu darbinieki piedalās LU zinātniskajā konferencē ar vairāk nekā  80 ziņojumiem gadā (vidēji) par  pētījumiem ģeogrāfijas vides zinātnes un ģeoloģijas jomās. Konferenču tēzes pieejamas: www.geo.lu.lv/petnieciba/lukonferences/

Fakultātes zinātniskā personāla pieredzi apliecina publikācijas starptautiskajos žurnālos, piecu gadu laikā ir publicētas 99 publikācijas angļu valodā (ieskaitot paplašinātās tēzes).

Visbiežāk minētie vārdi starptautiskajās publikācijās ir: Latvija (24 reizes), upes (11), pārmaiņas (10), kūdra (8), Baltija (8) u.c.

 

 

Visbiežāk minētie vārdi starptautiskajās publikācijās (publikāciju nosaukumu dati, neņemot vērā ģeogrāfiskos nosaukumus).