Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.03.2013

IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress notiks 2012.gada 16.un 17.martā

Kongresa programmā:

  • Plenārsēde veltīta prof. Ā.Kraukļa darbībai un devumam zinātnē
  • Atmiņu pēcpusdiena un prof. Ā.Kraukļa kapavietas apmeklējums
  • Zinātniskie simpoziji un tematiskās sesijas
  • Saviesīgs pasākums 

Aicinām piedalīties un uzstāties ar saviem darbiem simpozijos, tematiskajās sekcijā vai postersesijās un dalīties jaunākajos pētījumu rezultātos ar citiem kongresa dalībniekiem.

 

Simpoziji un tematiskās sekcijas:

Dabas resursi un ilgtspējīga attīstība

Koordinatori:  Juris Soms  un Jānis Šīre

 

Klimats un ūdeņi

Koordinatores: Agrita Briede un Elga Apsīte

 

Latvijas bioģeogrāfija Eiropas dimensijā

Koordinatore: Solvita Rūsiņa

 

Pilsētu un lauku attīstība, to mijiedarbība

Koordinatori:  Laila Kūle un  Ženija Krūzmētra

 

Mobilitātes jaunās dimensijas

Koordinatori: Aija Lulle un Māris Bērziņš

 

Ģeogrāfiskā izglītība

Koordinatores : Natālija Buile, Līga Zelča un Zaiga Tenisone

 

Tūrisms telpiskās struktūras un brīvā laika aktivitātes

Koordinatori: Maija Rozīte un Andris Klepers

 

ĢIS - Ģeogrāfijas nozaru integrējošā saikne

Koordinators: Ilmārs Krampis

 

Jaunās ainavas. Refleksijas un prakses

Koordinatori: Anita Zariņa un Pēteris Šķiņķis

 

Postersesija un diskusija:

Citi temati dabas un cilvēka ģeogrāfijas jomā kongresa devīzes "Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē" kontekstā.

 

Lai pieteiktu savu līdzdalību kongresā, ne vēlāk kā līdz šī gada 15.janvārim jāaizpilda pieteikuma anketa (skat.1.pielikumu) un jānosūta vai jāiesniedz kongresa sekretārei Elīnai Apsītei  (e-pasts: lgb@inbox.lv, Alberta iela 10, 407.kab.).

Referāta kopsavilkumu kongresa apkopojošā tēžu krājuma sastādīšanai elektroniskā formā jānosūta kongresa sekretārei Elīnai Apsītei  un izdrukas formā jāiesniedz (e-pasts: lgb@inbox.lv) Alberta iela 10. 407.kab.), kā arī jāiemaksā dalības nauda par tēžu publicēšanu ne vēlāk kā līdz šī gada 15.februārim.

Maksa par tēžu publicēšanu ir 5 lati, studentiem  - nav jāmaksā.

Dalības maksa saviesīgā pasākumā - 2 lati.

Detalizēta informācija

 

 

 

 

PASĀKUMA PROGRAMMA

16.marts, Alberta iela 10
08:00 – 09:00 Reģistrācija

 

09:00 – 10:30 Sesija I Tematiskās sekcijas:

Klimats un ūdeņi;

Ģeogrāfiskā izglītība,

Latvijas bioģeogrāfija Eiropas dimensijā,

Jaunās ainavas. Refleksijas un prakses.

 

10:30 – 10:45 Kafijas pauze

 

10:45 – 12:30 Sesija II Tematiskās sekcijas:

Klimats un ūdeņi,

Ģeogrāfiskā izglītība,

Latvijas bioģeogrāfija Eiropas dimensijā,

Jaunās ainavas. Refleksijas un prakses.

16.marts, Raiņa bulvāris 19, Mazā Aula
13:00 – 13:30 Reģistrācija

 

13:30 – 16:00 Kongresa atklāšana un plenārsēde veltīta prof. Ā.Kraukļa darbībai
un devumam zinātnē.
Uzstāšanās: Z. Krišjāne, O. Nikodemus, M. Laiviņš, A. Draveniece, A.
Zariņa

 

16.marts, Latvijas Dabas muzejs, Kr. Barona iela 4 (dalības maksa 2ls)
17:30 – 18:00 Ģeoloģijas un paleontoloģijas ekspozīciju apskate

18:00 – 21:00 Saviesīgs pasākums

17. marts Alberta iela 10
08:30 -09:00 Reģistrācija

 

09:00 -11:00 Sesija III Tematiskās sekcijas:

Dabas resursi un ilgtspējīga attīstība,

Klimats un ūdeņi,

Latvijas bioģeogrāfija Eiropas dimensijā,

Pilsētu un lauku attīstība, to mijiedarbība,

Tūrisma telpiskās struktūras un brīvā laika aktivitātes,

Jaunās ainavas. Refleksijas un prakses

 

11:00 – 11:30 Kafijas pauze

 

11:30 – 13:20 Sesija IV Tematiskās sekcijas:

Dabas resursi un ilgtspējīga attīstība,

Klimats un ūdeņi,

Latvijas bioģeogrāfija Eiropas dimensijā,

Pilsētu un lauku attīstība, to mijiedarbība,

ĢIS – Ģeogrāfijas nozaru integrējošā saikne,

Jaunās ainavas. Refleksijas un prakses.

Diskusija par atpakaļmigrāciju.

 

13.30 – 14:00 Latvijas Ģeogrāfijas biedrības gada pilnsapulce

 

14:00 – 14:30 Kongresa svinīgais noslēgums