Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Personāls
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.03.2018

Dekanāts

Zaiga Krišjāne

Fakultātes dekāne, profesore

CV

351. telpa

zaiga.krisjane@lu.lv

Evija Tērauda

Izpilddirektore, pētniece

CV

tālr. +371 67033917, m.t. +371 29183424, 232. telpa

evija.terauda@lu.lv

Ingus Liepiņš

Dekānes palīgs saimniecības jautājumos

CV

tālr. 67033916, m.t. 26111069, 226. telpa

ingus.liepins@lu.lv

Gunta Vigule

Fakultātes sekretāre

 

tālr. +371 67033914, m.t. 29104605, 214. telpa

gunta.vigule@lu.lv

Sanita Reide-Zēģele Domes sekretāre, pētniece m.t. 26445211 sanita.reide-zegele@lu.lv

Studiju servisa centrs (Dabas mājas Studentu informācijas centrā, 224. telpa)

Antra Dūle

Studiju servisa centra vadītāja


m.t. 28638894, tālr. +371 67033910, 224. telpa

antra.dule@lu.lv

Olga Ritenberga

Studiju metodiķe, pētniece

CV

m.t. 29727422, 224. telpa

olga.ritenberga@lu.lv

Ģeogrāfijas nodaļa

Raimonds Kasparinskis

Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs, docents

CV

m.t. 26479040, 337. telpa

raimonds.kasparinskis@lu.lv

Gunta Vigule

Lietvede

 

214. telpa

gunta.vigule@lu.lv

Gunta Lukstiņa Studiju metodiķe 326. telpa gunta.lukstina@lu.lv

Cilvēka ģeogrāfijas katedra

Māris Bērziņš

Cilvēka ģeogrāfijas katedras vadītāja p.i., docents, pētnieka p.i.

CV

352. telpa

maris.berzins@lu.lv

Zaiga Krišjāne Profesore, vadošā pētniece CV 351. telpa zaiga.krisjane@lu.lv

Juris Paiders

Docents, vadošais pētnieks

CV

352. telpa

juris.paiders@lu.lv

Pēteris Šķiņķis

Asociētais profesors, vadošais pētnieks

CV

326. telpa

peteris.skinkis@lu.lv

Elīna Apsīte-Beriņa Pētniece CV 352. telpa elina.apsite-berina@lu.lv
Ģirts Burgmanis Pētnieks CV 352. telpa gjirts_rhv@inbox.lv

Dabas ģeogrāfijas katedra

Solvita Rūsiņa

Dabas ģeogrāfijas katedras vadītāja, docente

CV

337. telpa

solvita.rusina@lu.lv

Elga Apsīte

Asociētā profesore, vadošā pētniece

CV

337. telpa

elga.apsite@lu.lv

Agrita Briede

Ģeogrāfijas maģistra studiju programmas direktore, profesore, vadošā pētniece

CV

340. telpa

agrita.briede@lu.lv

Raimonds Kasparinskis Docents, vadošais pētnieks CV m.t. 26479040, 337. telpa raimonds.kasparinskis@lu.lv

Anita Zariņa

Docente, vadošā pētniece

CV

352. telpa

anita.zarina@lu.lv

Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra

Vitālijs Zelčs

Profesors

CV

230. telpa

vitalijs.zelcs@lu.lv

Ineta Grīne

Docente, vadošā pētniece

CV

208. telpa

ineta.grine@lu.lv

Laimdota Kalniņa

Vadošā pētniece

CV

tālr. 67033935, 312. telpa

laimdota.kalnina@lu.lv

Lauma Gustiņa Pētniece CV 208. telpa lauma.gustina@lu.lv
Jānis Lapinskis Docents, vadošais pētnieks CV 312. telpa janis.lapinskis@lu.lv

Aivars Markots

Docents, Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas direktors, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras vadītājs, vadošais pētnieks

CV

tālr. 67033931, 207. telpa

aivars.markots@lu.lv

Māris Nartišs

Docents, pētnieks

CV

207. telpa

maris.nartiss@gmail.com

Agnis Rečs

Dabaszinātņu vecākais laborants, pētnieks

CV

207. telpa

agnis.recs@lu.lv

Ivars Strautnieks

Asociētais profesors, vadošais pētnieks

CV

312. telpa

ivars.strautnieks@lu.lv

Normunds Stivriņš Asociētais profesors CV 312. telpa normunds.stivrins@lu.lv

Karšu bibliotēka

Ingus Liepiņš

Kartogrāfijas inženieris

CV

m.t. 26111069, 226. telpa

ingus.liepins@lu.lv

Ģeotelpiskās analīzes laboratorija

Lauma Gustiņa

Vecākā dabaszinātņu laborante, pētniece

CV

208. telpa

lauma.gustina@lu.lv

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu laboratorija

Ineta Grīne

Docente, vadošā pētniece

CV

208. telpa

ineta.grine@lu.lv

Tālizpētes un kartogrāfijas laboratorija

Aivars Markots

Docents, vadošais pētnieks

CV

207. telpa

aivars.markots@lu.lv

Ģeogrāfijas didaktikas centrs

Gunta Kalvāne Ģeogrāfijas didaktikas centra vadītāja CV m.t. 28665753, 328. telpa gunta.kalvane@lu.lv

Ģeoloģijas nodaļa

Ervīns Lukševičs

Profesors, Ģeoloģijas nodaļas vadītājs, Ģeoloģijas maģistra studiju programmas direktors, Ģeoloģijas doktora studiju programmas direktors, vadošais pētnieks

CV

349. telpa

ervins.luksevics@lu.lv

Indra Baltmane

Lietvede

 

tālr. 67033910, m.t. 28364740, 224. telpa

indra.baltmane@lu.lv

Angelīna Zabele

Pasniedzēja

 

227. telpa

angelina.zabele@lu.lv

Pamatiežu ģeoloģijas katedra

Ģirts Stinkulis

Pamatiežu katedras vadītāja p.i., asociētais profesors, Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas direktors

CV

329. telpa

girts.stinkulis@lu.lv

Vija Hodireva

Vadošā pētniece

CV

m.t. 29112907, 227. telpa

vija.hodireva@lu.lv

Ervīns Lukševičs

Profesors

CV

349. telpa

ervins.luksevics@lu.lv

Angelīna Zabele

Pasniedzēja

 

227. telpa

angelina.zabele@lu.lv

Lietišķās ģeoloģijas katedra

Aija Dēliņa

Docente, Lietišķās ģeoloģijas katedras vadītāja, vadošā pētniece

CV

350. telpa

aija.delina@lu.lv
Valdis Segliņš Profesors, vadošais pētnieks CV 328. telpa valdis.seglins@lu.lv
Jānis Karušs Docents, pētnieks CV321. telpajanis.karuss@lu.lv
Māris Krievāns Docents CV 328. telpa maris.krievans@lu.lv

Agnese Kukela

Pētniece

CV

321. telpa agnese.kukela@lu.lv

Iežu pētījumu laboratorija

Andis Kalvāns

Laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks

CV

008. telpa, 328. telpa

andis.kalvans@lu.lv

Konrāds Popovs

Pētnieks, laborants

CV

328. telpa

konrads.popovs@lu.lv

Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorija

Māris Krievāns

Docents, pētnieks

CV

009. telpa, 328. telpa

maris.krievans@lu.lv

Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs

Andis Kalvāns Centra vadītājs, vadošais pētnieks CV 328. telpa andis.kalvans@lu.lv
Tomas Saks Vadošais pētnieks CV 328. telpa tomas.saks@lu.lv
Aija Dēliņa Vadošā pētniece

CV
328. telpa aija.delina@lu.lv

Gunta Kalvāne

Projekta koordinatore, pētniece

CV

m.t. 28665753, 328. telpa

gunta.kalvane@lu.lv

Alise Babre

Pētniece

 

328. telpa

alise.babre@lu.lv

Jānis Bikše Zinātniskais asistents CV 328. telpa janis.bikse@lu.lv
Inga Retiķe Zinātniskā asistente CV 328. telpa inga.retike@lu.lv

Kvartārvides laboratorija

Laimdota Kalniņa

Asociētā profesore, vadošā pētniece

CV

312. telpa

laimdota.kalnina@lu.lv

Aija Ceriņa Ģeologs CV 312. telpa aija.cerina@lu.lv

Mineraloģijas un paleontoloģijas laboratorija

Ervīns Lukševičs

Profesors, vadošais pētnieks

CV

316. telpa, 349. telpa

ervins.luksevics@lu.lv

Vides datēšanas laboratorija

Alise Babre

Pētniece

CV

037. telpa, 328. telpa 

alise.babre@lu.lv

Vides zinātnes nodaļa

Māris Kļaviņš

Vides zinātnes nodaļas vadītājs, profesors

CV

338. telpa

maris.klavins@lu.lv

Inese Silamiķele

Lietvede, docente, vadošā pētniece

CV

311. telpa

inese.silamikele@lu.lv

Gunta Spriņģe

Asociētā profesore, Vides zinātnes maģistra studiju programmas direktore

CV

311. telpa

gunta.springe@lu.lv

Raimonds Kasparinskis Pētnieks, ESF projekta zinātniskais vadītājs CV m.t. 26479040, 337. telpa raimonds.kasparinskis@lu.lv
Vaira Obuka Pētniece 321. telpa vaira.obuka@lu.lv

Dmitrijs Poršņovs

Pētnieks

 

321. telpa

dmitrijs.porsnovs@lu.lv

Jānis Šīre

Pētnieks, pasniedzējs

CV

 

janis.sire@lu.lv

Karina Stankeviča

Pētniece

CV

karina.stankevica@gmail.com 

Oskars Purmalis Docents, pētnieksCV 304. telpa oskars.purmalis@lu.lv

Vides aizsardzības katedra

Viesturs Melecis

Vides aizsardzības katedras vadītājs, profesors

CV

329. telpa

viesturs.melecis@lu.lv

Juris Aigars

Docents

CV

310. telpa

juris.aigars@lhei.lv

Māris Kļaviņš

Profesors

CV

338. telpa

maris.klavins@lu.lv

Jānis Lapinskis

Vadošais pētnieks

CV

312. telpa

janis.lapinskis@lu.lv

Inese Silamiķele

Docente, vadošā pētniece

CV

m.t. 28367549, 311. telpa

inese.silamikele@lu.lv

Jānis Ventiņš

Docents

CV

310. telpa

janis.ventins@lu.lv

Lietišķās vides zinātnes katedra

Zanda Penēze

Lietišķās vides zinātnes katedras vadītāja, docente, vadošā pētniece

CV

310. telpa

zanda.peneze@lu.lv

Kristīne Āboliņa

Docente, vadošā pētniece

CV

tālr. 67033934, 310. telpa

kristine.abolina@lu.lv

Oļģerts Nikodemus

Profesors, Vides zinātnes nodaļas vadītājs

CV

339. telpa

olgerts.nikodemus@lu.lv

Raimonds Ernšteins

Profesora p.i., vadošais pētnieks

CV

309. telpa

raimonds.ernsteins@lu.lv

Ivars Kudreņickis Asociētais profesors, vadošā pētnieka p.i. CV 309. telpa ivars.kudrenickis@lu.lv

Iveta Šteinberga

Asociētā profesore, Vides zinātnes bakalaura studiju programmas direktore, vadošā pētniece

CV

310. telpa

iveta.steinberga@lu.lv

Rūta Bendere Docente CV bendere@edi.lv
Indulis Emsis Pētnieka p.i. CV 310. telpa indulis.emsis@eiroprojekts.lv

Augsnes un grunts ķīmiskā laboratorija

Linda Dobkeviča

Laboratorijas vadītāja

CV 304. telpa

linda.dobkeviča@lu.lv

Augsnes fizikālā laboratorija

Linda Dobkeviča

Laboratorijas vadītāja

CV 306. telpa

linda.dobkeviča@lu.lv

Vides kvalitātes monitoringa laboratorija

Linda Ansone-Bērtiņa

Laboratorijas vadītāja, pētniece

CV 302. telpa

linda_ansone@inbox.lv

Zane Vincēviča-Gaile Pētniece 302. telpa zane.gaile@lu.lv

Vides tehnoloģiju laboratorija

Oskars Purmalis

Laboratorijas vadītājs, pētnieks

CV 307. telpa

oskars.purmalis@lu.lv

Konstantīns Viligurs Dabaszinātņu laborants 307. telpa

Vides indikācijas mācību laboratorija

Viesturs Melecis

Profesors

CV

229. telpa

viesturs.melecis@lu.lv

Jauno ģeogrāfu skola

Uldis Klepers

Lietvedis

 

m.t. 29203427

uldis@impro.lv

Vides un ilgtspējīgas attīstības izglītības pētījumu centrs

Zane Kasparinska

Studiju metodiķe

   

vides.akademija@lu.lv

zane.kasparinska@lu.lv