LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes "ģeo" studiju programmas piedāvā vispusīgas starpdisciplināras zināšanas, prasmes un kompetences, kas sagatavo mūsdienu darba tirgum, palīdzot topošajam darba tirgus dalībniekam izkopt personiskās iezīmes un būt elastīgam, iemācīties ātri pielāgoties pārmaiņām.

Kritiskā domāšana, radošs darbs komandā, gatavība pārmaiņām, pielāgošanās spējas, stresa noturība un daudzas citas individuālās prasmes 21. gadsimta darba devēji novērtē vairāk nekā specifiskās zināšanas, kuras mūsdienās ātri noveco. Mūsu daudzpusīgās starpdisciplinārās studiju programmas piedāvā izcilu iespēju attīstīt studējošā personīgās prasmes un attīstīt holistisku skatījumu, kas ir nenovērtējams ieguvums globalizētajā pasaulē.


STUDĒ PASAULI!

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās
no 1. līdz 5. jūlijam
Ārpuskonkursa reģistrācija
no 1. līdz 12. jūlijam Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) luis.lv
no 1. līdz 12. jūlijam Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu lu.lv

  1. Pieteikšanās LU absolventiem, sākot no 2003. gada, elektroniski LUIS
  2. Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu
 

Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās no 1. līdz 12. jūlijam (no 1. līdz 5. jūlijam - ārpuskonkursa reģistrācijai).
Vairāk informācijas.
LU Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 224. telpa, Studentu informācijas centrs
   (Aicinām izmantot elektroniskos pieteikuma iesniegšanas veidus!)

1. jūlijs 10.00–13.00
2. jūlijs 14.00–17.00
3. jūlijs 10.00–13.00
4. jūlijs 14.00–17.00
5. jūlijs 10.00–13.00

8. jūlijs 10.00–13.00
9. jūlijs 14.00–17.00
10. jūlijs 10.00–13.00
11. jūlijs 14.00–17.00
12. jūlijs 10.00–13.00


Iestājpārbaudījums

Telpiskās attīstības plānošana - 16. jūlijā plkst. 10.00, 324. telpā 
Vides zinātne - 16. jūlijā plkst. 13.00, 301. telpā 
Ģeogrāfija - 17. jūlijā plkst. 10.00, tiešsaistē
Ģeoloģija - 17. jūlijā plkst. 10.00, tiešsaistē

 


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās
Notiks pēc iestājpārbaudījuma luis.lv.

Vides zinātne - 16. jūlijā
Telpiskās attīstības plānošana - 16. jūlijā 
Ģeogrāfija, Ģeoloģija - 17. jūlijā

 


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
LU Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 224. telpa, Studentu informācijas centrs
   (Aicinām izmantot elektroniskos reģistrācijas veidus!)

Ārpuskonkursa reģistrācija: no 8. līdz 19. jūlijam
Vispārējā reģistrācija: no 17. līdz 19. jūlijam

8. jūlijs 10.00–13.00
9. jūlijs 14.00–17.00
10. jūlijs 10.00–13.00
11. jūlijs 14.00–17.00
12. jūlijs 10.00–13.00

17. jūlijs 10.00–13.00
18. jūlijs 14.00–17.00
19. jūlijs 10.00–13.00

 


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā


 

Jautājumi par studiju iespējām un uzņemšanu ĢZZF:

 

Dalīties