Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Sekciju sēdes:


Ģeogrāfija

Current stage and future perspectives of bioaerosol research in Europe
Bioaerosolu pētījumu pašreizējais stāvoklis un nākotnes perspektīvas Eiropā

Darba valoda -  angļu
Vadītāja: vad. pētn. Olga Sozinova
Norise: 2023. gada 1., 2. februāris plkst. 10.00, attālināti
→Programma

Cilvēka ģeogrāfija
Human geography
 

Vadītāji: asoc. prof. Māris Bērziņš, prof. Zaiga Krišjāne
Norise: 2023. gada 2. februāris plkst. 10.00, attālināti
→Programma

Climate and surface and ground - water in the Baltic region – variability, trends, and impacts
Klimats un virszemes un pazemes ūdeņi Baltijas reģionā – mainība, tendences un ietekmes

Darba valoda - angļu
Vadītāji: prof. Agrita Briede, vad. pētn. Andis Kalvāns, doc. Gunta Kalvāne
Norise: 2023. gada 10. marts plkst. 10.00, attālināti
→Programma

Telpiskā attīstība un plānošana
Spatial development and planning

Vadītāji: asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, koordinatore: Gunta Lukstiņa,
Norise: 2023. gada 17. marts plkst. 9.30-17.00, 325. telpā LU Dabas mājā un plkst. 9.40-16.00, 320A. telpā LU Dabas mājā un tiešsaistē
→Programma

Aktuāli pētījumi augsnes zinātnē Latvijā 
Actualities in soil research in Latvia

Vadītāji: asoc. prof. Raimonds Kasparinskis, prof. Oļģerts Nikodemus
Norise: 2023. gada 27. marts plkst. 10.00, 335. auditorija LU Dabas mājā
→Programma

Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)
Geomatics (GIS and Remote sensing)

Vadītājs: doc. Aivars Markots, koordinators: vad. pētn. Māris Nartišs
Norise: 2023. gada 31. marts plkst. 9.00, attālināti


Ģeoloģija

Ģeoloģija, ģeofizika un paleoekoloģija
Geology, Geophysics and Palaeoecology

Vadītāji: prof. Normunds Stivriņš, asoc. prof. Kristaps Lamsters
Norise: 2023. gada 9. un 10. februāris plkst. 9.00, attālināti
→Programma I →Abstrakts (kopsavilkums) 


Vides zinātne

Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība
Environmental and sustainable development governance

Vadītāji: prof. Raimonds Ernšteins, doc. Jānis Brizga, koordinatore: Rasa Ikstena
Norise: 2023. gada 19. aprīlis plkst. 12.00, klātienē

Lietišķie pētījumi vides zinātnē
Applied research in environmental science

Vadītājas: doc. Zanda Penēze, asoc. prof. Iveta Šteinberga
Norise: 2023. gada 20. aprīlis plkst. 10.00, klātienē

Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā
Long-term environmental and ecological research in Latvia

Vadītāji: prof. Viesturs Melecis, asoc. prof. Gunta Spriņģe
Norise: 2023. gada 21. aprīlis plkst. 10.00, klātienē


Starpdisciplināri

Daba: starpdisciplinārā perspektīva
Nature: interdisciplinary perspective

Vadītāji: asoc. prof. Anita Zariņa, doc. Artis Svece
Norise: 2023. gada 22., 23. februāris, plkst. 9.00, attālināti

 

→ Reģistrācija, ziņojuma tēmas pieteikšana, tēžu iesniegšanas vietne Indyco

→ LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences vietne

→ Konferences materiāli:

 

Dalīties