Attēla foto autors: Jānis Lapinskis. Jūras stāvkrasts pie Staldzenes, kas iegrauzts Litorīnas jūras laika Ventspils paleolagūnas organogēnajos nogulumos. Pelēkie, saplaisājušie nogulumi ir mālains sapropelis.

Novembris ir valsts svētku mēnesis. Divas Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas − 11. novembris, Lācplēša diena, un 18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena − to padara īpašu.

Daudz laimes! Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Sveicam mūsu studentus, darbiniekus, visu Latvijas Universitātes saimi, sadarbības partnerus un draugus Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienā!

           

Dalīties