600 mm dzelzceļa līnijas Kaldabruņas apkārtnē (bez kartes pamatnē)

LU ĢZZF Karšu pārlūkā pieejams jauns slānis un to var skatīt arī ĢIS vidē LU ĢZZF Vēsturisko karšu servisā - līniju veida informācija par Latvijas teritorijas šaursliežu 600 mm dzelzceļa tīkla līnijām. Šaursliežu 600 mm dzelzceļa tīkls Latvijā radās sākoties 1. pasaules karam un jau kara laikā bija mainīgs dzelzceļa līniju un citas infrastruktūras novietojums. Daudzi materiāli laika gaitā ir zuduši, tādēļ datus nevar uzskatīt par absolūti precīziem.

kartes.geo.lu.lv/karte/

Datus apkopojis ir Bruno Lielkāja, kurš kā dzelzceļa privātdetektīvs-vēsturnieks (bez spožiem tituliem un brīvprātīgi, ieguldot savus līdzekļus) ir ilgstoši vācis kartes un informāciju, izbraukājis gandrīz visus šaursliežu dzelzceļa tīklus un labi pārzina situāciju dabā, ar fotoaparātu dokumentējis, sīki skatījies un vilcis līnijas pēc LiDAR datiem, kas pieejami LVM Pārlūkā (tāpēc arī LVM ir šo datu kopija uz tādiem pat noteikumiem). Kā pats atzīst, iespējams, ka vēl kaut ko jaunu un noderīgu var atklāt, ja būs atsaucīgi interesenti.

Tāpēc arī viena no domām ir nodot LU ĢZZF rīcībā ar atļauju ievietot šos datus LU WMS pakalpes tīklā, lai citi interesenti var iepazīties un turpināt precizēt informāciju par tiem (dažādu materiālu veidā – kartes, shēmas, fotogrāfijas un varbūt pat atmiņas no līdzcilvēkiem!).

Tā kā virs LVM GEO Pārlūka materiāliem (https://www.lvmgeo.lv/kartes) var zīmēt un saglabāt *.gpx failus (un sūtīt precizēšanai), tad gaidām precizējumus un papildinājumus. Savas atziņas lūdzu sūtīt e-pastā: Bruno Lielkājam; zszalites@inbox.lv .

Tiem interesentiem, kas kaut mazliet interesējas vai sāks interesēties par šiem procesiem, ieteicamā literatūra:

- Altbergs, T, Augustāne, K., Pētersone, I. 2009. Dzelzceļi Latvijā (Latvijas dzelzceļam 90, 1919-2009), 199. lpp.

- Altbergs, T., 2019. Lauku platuma dzelzceļi: mazbānītis de facto. Ventspils, Ventspils muzejs, 247. lpp.

- Dambītis, K., Altbergs, T., Freiberga, I., Markots, A. 2022. 600 mm dzelzceļš Sēlijā I pasaules kara laikā - būvniecība, mērķi, ietekme. Rīga, Sēlijas kultūras projekti, 279. lpp.

       

Dalīties