Fakultātes studentus aicinām pieteikties vienreizējām stipendijām.

Līdz š.g. 12. oktobrim aizpildītu pieteikuma veidlapu un stipendijas piešķiršanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu kopijas jāiesniedz ĢZZF sekretārei Guntai Vigulei:
1) nosūtīt elektroniski parakstītas e-pastā: zeme@lu.lv vai
2) iesniegt fakultātes dekanātā 214. telpā.

Lūgums pēc iespējas ar dokumentiem apliecināt stipendijas pieprasījuma pamatojumu.

Valsts stipendiju nolikums (Stipendijas → Valsts stipendija).

Dalīties