Kraukļa klintis un to pētnieki. Foto: Ģirts Stinkulis

Šogad par Gada ģeovietu tika izvēlētas Krustalīča un Kraukļa klintis pie Daugavas.   Klintis stiepjas vairāk nekā vienu kilometru garos posmos abos upes krastos – gan Vidzemes pusē, gan Sēlijā - Aizkraukles un Jēkabpils novadu teritorijās - lejpus Pļaviņām un Sēlpils.

Daugavā šajā posmā ir Pļaviņu HES ūdenskrātuves uzpludinājums un bijušā, līdz 40 m dziļā, kanjona klintis šobrīd ietver upi kā grūti pieejamas, 2-4 m augstas sienas. Vertikālās kraujas ir šodienas Latvijas dabai neparastas un izcili ainaviskas. Labāk aplūkojamas no upes puses. Dolomīta klintis apskatāmas arī Klintaines applūdušajos karjeros.

Klintis veido no senās devona jūras nogulumiem veidojušies ieži - gan plātņaini, gan kavernozi dolomīti, kas ietver seno dzīvnieku gliemežu un stromatoporu fosīlās atliekas, kā arī interesantus minerālus veidojumus.

Ģeoloģijas zinātnei šā Daugavas posma klintis ir nozīmīgas kā augšējā devona Daugavas svītas īpaši raksturīgu iežu atsegumi (stratotips) un slāņu tektoniskas deformācijas vietas (Krustalīča fleksūra u.c.), kā arī iespaidīgā kanjona un senlejas dēļ.

Dabas skaitīšanas gaitā dolomīta klintis ir uzkartētas kā Eiropas Savienības īpaši aizsargājamas dzīvotnes – karbonātiski pamatiežu atsegumi, kur joprojām sastopamas retās mūru un plūksnu sīkpapardes, Daugavas vizbuļi, ārstniecības indaine un citi klinšu augi. Virs klintīm atrodas bioloģiski vērtīgi un daudzveidīgi kaļķainie zālāji.

Tradicionāli jau piecpadsmito gadu Gada ģeovietā tiek organizēts izglītojošs pasākums, uz kuru ir aicināts ikviens. Tas notiek septembra nogalē, kad Pasaulē tradicionāli atzīmē Ģeoloģiskā mantojuma dienu. Pasākums ir bezmaksas.

Publiskais pasākums sāksies 2022. gada 24. septembrī, sestdienā, plkst. 12.00.

Programmā:

  • Pulcēšanās Daugavas labajā krastā augšpus Kraukļa klintīm, auto stāvlaukumā pie kempinga “Annas klints”: → saite ;
  • Iesaistīto pušu un speciālistu uzrunas, un informācijas stenda atklāšana;
  • Pārgājiens ģeologu un citu speciālistu vadībā ar lekcijām un cita veida informāciju par Krustalīča un Kraukļa klintīm – to veidošanos, redzamajiem iežiem, ģeoloģiju, reljefu, ainavām, vēsturi, kā arī jautājumi un diskusijas.

Paredzamais kopējais pasākuma norises laiks – 3 – 4 stundas; pārgājiena garums līdz 5 km.

Sabiedriskais transports – vilciens līdz Pļaviņām, no vilciena - autobuss līdz Stukmaņiem (plkst. 10.42 un 11.42).

Papildus - no kempinga “Annas klints” puses interesentiem tiks piedāvāta vizināšanās ar etnogrāfisko kuģīti “Nameisis” (ierobežotā laikā un skaitā).

Pasākuma dalībniekiem jāievēro ar Covid-19 pandēmiju saistītie distancēšanās noteikumi. Nepieciešams laikapstākļiem un iešanai dabā piemērots apģērbs un apavi.

 

Gada ģeovietas nosaukums tiek piešķirts ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem un to problēmām, sniegt par tiem informāciju, rosināt vietas tālāku izpēti, atjaunošanu un labiekārtošanu.

Latvijas gada ģeovietas izvirzīšanu koordinē biedrība “Ziemeļvidzemes Ģeoparks”, atbalsta - Aizkraukles un Jēkabpils novadu pašvaldības, Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļa un Ģeoloģijas nodaļas, LU Muzeja Ģeoloģijas kolekcijas, Vidzemes augstskola, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Petroglifu centrs, kempings “Annas klints” un pārgājienu uzņēmums “Spectūrisms”.

Dalīties