Jau piektdien, 18. martā, norisināsies ikgadējā Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Telpiskā attīstība un plānošana” ("Spatial development and planning").

Sekcijas sēdē tiks aplūkoti jautājumi par vietām un ainavām, vērtībām un kopienām, resursiem un to ilgtspējīgu izmantošanu, par telpisko plānošanu arī šajos saspringtajos pārmaiņu laikos.

Apakšsekcijas īpašais iecerētais fokuss 2022. gadā ir mazpilsētu, kas ir arī lauku attīstības pārmaiņu procesi un plānošana. Konferencē aicinām pievērsties tēmām: jaunā un vecā mazpilsēta, ciemu plānošana; divmāju dzīves veids, tukšojošie lauki, darbs no attāluma, u.c., atsevišķi uzsverot paredzamo dzīvesveida izmaiņu izaicinājumus un jauno tehnoloģiju attīstības potenciālus, balstoties uz līdzšinējo praksi un nākotnes redzējumu turpmākajiem 30 gadiem.

→ Programma, Zoom platformas saites
→ Ziņojumu kopsavilkumi


 

 

 

 

 

Dalīties