Publicitātes foto

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” (programma) ietvaros 2021. gada 25. augustā tika izsludināts atklātais projektu pieteikumu konkurss, kurā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi.

Projektu pieteikumu atklātajā konkursā finansējumu ieguva prof. Zaigas Krišjānes vadītais projekts “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai”. Tas ir viens no astoņiem šajā Valsts pētījumu programmā apstiprinātajiem projektiem.

Profesores Zaigas Krišjānes vadībā projektu ar akronīmu “DemoMigPro” turpmākos trīs gadus īstenos Latvijas Universitāte: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Juridiskā fakultāte un Filozofijas un socioloģijas institūts  sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Projektu īstenos starpdisciplināra pieredzējušu pētnieku, jauno zinātnieku un diasporas pārstāvju grupa, iesaistot arī doktorantūras un maģistrantūras studentus.

Vairāk informācijas par projektu

   

Dalīties

Saistītais saturs

LU diasporas tālmācības programma iegūst Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē
28.12.2021.

LU diasporas tālmācības programma iegūst Eiropas Atzinības zīmi valodu apguvē