Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Ģeoloģijas studiju programmu absolventi!   Lai uzlabotu LU ĢZZF akadēmisko bakalaura un maģistra studiju programmu ģeoloģijā un sakarā ar programmas kārtējo akreditāciju, mums nepieciešams saņemt Jūsu (pēdējo gadu absolventu kopš 2006. gada) novērtējumu un ierosinājumus tās kvalitātes celšanai.  

! Ja ir absolvētas abas Ģeoloģijas studiju programmas, aizpilda tikai Ģeoloģijas maģistra studiju programmas absolventa anketu.

  

Anketa aktīva līdz š.g. 20. oktobrim.

Lūgums izplatīt šo aicinājumu citiem bijušajiem kursa biedriem, draugiem, paziņām - LU ģeoloģijas studiju absolventiem.    

 

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos!
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa

               

Dalīties