Reflektantiem, kuri būs ieguvuši studiju vietas LU "ģeogrāfos", no 19. jūlija būs jāveic nākamais solis – jāreģistrējas studijām un jāslēdz studiju līgums. To varēs izdarīt savā nākamajā studiju vietā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē līdz 23. jūlijam.

Reflektantiem, kuri studiju vietu ieguvuši 1. kārtā līgums jānoslēdz 19. un 20. jūlijā, savukārt 2. kārtā studiju vietu ieguvušie līgumus parakstīs 21., 22. un 23. jūlijā fakultātes norādītajos laikos. Parakstīt studiju līgumu iespējams arī ar mobilo elektronisko parakstu (eParaksts mobile)!

STUDIJU LĪGUMA SLĒGŠANA UN REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM

Elektroniskā reģistrēšanās studijām un studiju līguma elektroniskā parakstīšana ar eParaksts Mobile norisināsies no 19. jūlija. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.
Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē:
Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā, 223. auditorija (2. stāvā)
Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

 • 19. jūlijs, pirmdiena 09.00 - 13.00 
 • 20. jūlijs, otrdiena 13.00 - 16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

 • 21. jūlijs, trešdiena 09.00 - 13.00
 • 22. jūlijs, ceturtdiena 13.00 - 17.00
 • 23. jūlijs, piektdiena 09.00 - 13.00

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

 

! Kad studiju līgums ir noslēgts, atceries nofotografēties studenta apliecībai: no 19. līdz 23. jūlijam no plkst. 9.00 līdz 17.00  LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3 (kaimiņos mūsu fakultātes ēkai) un LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, Studentu servisā, 125. telpā, Rīgā!

Pēc reģistrācijas:

 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz 30. jūlijam. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās studiju dokumentācijas izgatavošanai notiek: no 19. līdz 23. jūlijam no plkst. 9.00 līdz 17.00  LU Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3 un Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai.
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā.
 • Ja vēlies turpināt dzīvot dienesta viesnīcā, jāvēršas pie tavas dienesta viesnīcas vadītājas.
 • Ja tu jau studē augstākā līmeņa studiju programmā, bet vēlies turpināt studijas citā augstākā līmeņa studiju programmā, jāvēršas pie attiecīgās studiju programmas direktora. Studiju turpināšanai citā augstākā līmeņa studiju programmā jāpiesakās līdz reģistrācijas nedēļas beigām. To, vai tas ir iespējams un ar kādiem nosacījumiem, noteiks programmas direktors. Studiju programmas direktora kontaktus var noskaidrot fakultātē.
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.
 • Nodarbību plānojums 2021./2022. ak.g. rudens semestrī LU ĢZZF un citas Tavas jaunās fakultātes aktualitātes apskatāmas vietnē geo.lu.lv, Studentu pašpārvaldes vietnē geografumafija.lv.

Aicinām iepazīties ar uzņemšanas kārtību LU mājaslapā.

 

 


Uzzini vairāk par savas nākotnes fakultāti video stāstos!

 

 

 

 

 

Dalīties