Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) studiju programmas piedāvā vispusīgas starpdisciplināras zināšanas, prasmes un kompetences, kas sagatavo mūsdienu darba tirgum, palīdzot topošajam darba tirgus dalībniekam izkopt personiskās iezīmes un būt fleksiblam, iemācīties ātri pielāgoties pārmaiņām.

Kritiskā domāšana, radošs darbs komandā, gatavība pārmaiņām, pielāgošanās spējas, stresa noturība un daudzas citas individuālās prasmes 21. gadsimta darba devēji novērtē vairāk nekā specifiskās zināšanas, kuras mūsdienās ātri noveco. LU ĢZZF daudzpusīgās starpdisciplinārās studiju programmas piedāvā izcilu iespēju attīstīt studējošā personīgās prasmes un attīstīt holistisku skatījumu, kas ir nenovērtējams ieguvums globalizētajā pasaulē.

 


Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

No 5. līdz 15. jūlijam Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) www.luis.lv

No 5. līdz 16. jūlijam Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu www.lu.lv


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 224. telpā, Studentu informācijas centrā, 2. stāvā

5. jūlijs 10.00–13.00
6. jūlijs 14.00–17.00
7. jūlijs 10.00–13.00
8. jūlijs 14.00–17.00
9. jūlijs 10.00–13.00

12. jūlijs 10.00–13.00
13. jūlijs 14.00–17.00
14. jūlijs 10.00–13.00
15. jūlijs 14.00–17.00
16. jūlijs 10.00–13.00


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

iestājpārbaudījuma dienā LUIS pēc iestājpārbaudījuma  www.luis.lv


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1

224. telpā
12. jūlijs
10.00–13.00
13. jūlijs 14.00–17.00
14. jūlijs 10.00–13.00
15. jūlijs 14.00–17.00
16. jūlijs 10.00–13.00

223. auditorijā
19. jūlijs
10.00–13.00
20. jūlijs 14.00–17.00
21. jūlijs 10.00–13.00
22. jūlijs 14.00–17.00
23. jūlijs 10.00–13.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

 

 

 

 

Dalīties