“Ilgtspējīgas pilsētas Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā 2021” kurss apvienos 25 talantīgus studentus no dažādām disciplīnām četru dienu intensīvajā tiešsaistes pasākumā un konkursā, lai atrisinātu reālo pilsētas izaicinājumu. Studenti, kuri nāk no visām astoņām Ziemeļvalstu un Baltijas valstīm, ir sadalīti starpdisciplinārās komandās. Projekts ļauj viņiem satikt kolēģus Ziemeļvalstu un Baltijas valstīs, pasniedzējus, ekspertus, kā arī galvenās ieinteresētās puses.

2021. gada konkursa teritorija ir šobrīd vēl attīstības fāzē esošs, Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs Torņakalnā, Rīgā. Galvenās izpētes tēmas ir transformācija, mobilitāte un sociālās inovācijas. Konkursa mērķis ir izstrādāt konceptuālas idejas un īstenojamus priekšlikumus LU Akadēmiskā centra un blakusesošās apkaimes attīstībai atbilstoši redzējumam: Latvijas Universitāte kļūst par Torņakalna apkaimes sociāli - ekoloģiski integrētas ilgtspējīgas pilsētvides attīstības galveno virzītājspēku.

Konkursa teritorijas izaicinājums ir cieši saistīts ar pastāvošajām bažām par strauju un būtisku šis Rīgas daļas attīstību. Gan Rīgas pilsēta, gan Latvijas Universitāte vēlas uzklausīt studentu darba rezultātus un ņemt vērā ierosinājumus attīstības plānos. Grupas darbos un rezultātos tik iekļauts arī sadarbība ar vietējo sabiedrību un interešu turētājiem.

Studentu izstrādātie priekšlikumi tiks iesniegti žūrijai un grupas prezentācijas tiks straumētas Rīgas Urbānā Institūta Facebook grupas vietnē pirmdien, 2021. gada 12. aprīlī plkst. 10.30-12.30.

Žūrija paziņo konkursa rezultātus tajā pašā dienā plkst. 14.00.

Kurss ir akadēmiski pamatots un plānots kopā ar kvalificētiem pasniedzējiem un pētniekiem no Helsinku universitātes, Aalto universitātes, Tamperes universitātes, Tallinas universitātes, Latvijas Universitātes, Stokholmas izturības centra (Stockholm Resilience Centre), Stokholmas universitātes un Urbānas Akadēmijas tīklu (Urban Academy Network). Šis pasākums ir daļa no trīs gadu projekta, kuru vada un finansē Nordplus Horizontal programma un ko koordinē HanaAcademy, Hanaholmen - Zviedrijas un Somijas kultūras centrs.

Kursā piedalās Latvija Universitātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmas pasniedzēji un studenti .

Detalizēts konkursa grafiks ir pieejams projekta vietnē.

 

 

 

Dalīties