LU ĢZZF studiju programmās pilna laika studējošie, kuri sekmīgi studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās, var pretendēt uz Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai paredzētu stipendiju 200 euro apmērā mēnesī.

Stipendiju var piešķirt studējošajiem, kuriem Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi un kuri nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai.

Vairāk - Stipendiju nolikums LU 16.09.2020. rīkojumā Nr. 1/347

Pretendenti, kuri vēlas saņemt stipendiju Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai, iesniedz LU:
1) pieteikumu COVID stipendijas saņemšanai (pieteikuma forma);
2) dokumentu, saņemot to VID vai izdrukājot no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas sadaļas “Pārskati”, apakšsadaļas “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” atbilstošu pārskatu par periodu, kas nav mazāks par 12 mēnešiem:

  • Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai
  • Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās, vai
  • citu VID izziņu/ pārskatu, kas apliecina kritēriju izpildi;
  • izziņu no VSAA par to, ka nesaņem valsts sociālo pabalstu.

Aizpildīti pieteikumi līdz 2021. gada 15. martam jāiesniedz ĢZZF sekretārei Guntai Vigulei, 214. telpā, Jelgavas ielā 1, LU Dabas mājā.

Dalīties