Izvēlies panākumus - nāc studēt pasauli Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē!

Pieteikšanās BAKALAURA līmeņa studijām LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

      Bakalaura studiju (pamatstudiju līmeņa) programmas:
Ģeogrāfija - pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā;
Ģeoloģija - pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā;
Vides zinātne - pilna laika klātienes budžeta un maksas grupā.

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām LU studiju programmām portālā latvija.lv notiks no 2020. gada 13. jūlija līdz 2. augustam.

Savukārt elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana klātienē norisināsies no 27. jūlija līdz 3. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien, 1. augustā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU filiālēs un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

Konkursa rezultātu aprēķināšana un paziņošana notiks 2 kārtās:

  • 1. kārtas rezultāti tiks paziņoti 8. augustā portālā www.latvija.lv, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Reflektanti apstiprina iegūto vietu/atsakās no iegūtās vietas, piesakās vai atsakās no dalības 2. kārtā līdz 11. augusta plkst. 16.00.

Pretendenti, kuri ieguvuši studiju vietu ĢZZF konkursa 1. kārtā (t.i. savā 1. prioritātē) reģistrēties studijām un noslēgt līgumu fakultātē, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 2.stāvā 223. telpā varēs 10. augustā 09.00 – 13.00 un 11. augustā 13.00 – 17.00.

  • 2. kārtas rezultāti  tiks paziņoti 11. augustā portālā www.latvija.lv, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pretendenti, kuri ieguvuši studiju vietu ĢZZF konkursa 2. kārtā (t.i. savā 2. prioritātē) reģistrēties studijām un noslēgt līgumu fakultātē, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 2. stāvā 223. telpā varēs 12. augustā 09.00 – 13.00, 13. augustā 13.00 – 17.00, 14. augustā 09.00 – 13.00.

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām. 

Līdzi jāņem dokumenti:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2020./2021. akadēmiskajā gadā.

! Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

 

Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

­LU ĢZZF bakalaura studiju programmas

 

 

 

 

Dalīties