Pieteikšanās maģistrantūrā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē notiks no 2020. gada 30. jūnija līdz 10. jūlijam. Šī gada fakultātes sekmīgākie bakalaura absolventi no 30. jūnija līdz 3. jūlijam var pieteikties ārpuskonkursa reģistrācijai. Iestājpārbaudījumi ģeogrāfijas, ģeoloģijas, vides zinātnes maģistra studiju programmā notiks 15. jūlijā; telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmā - 14. jūlijā. Reģistrācija līdz 17. jūlijam - topošos studentus aicinām reģistrēties attālināti un studiju līgumu parakstīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu!

Maģistra studiju (augstākā līmeņa) programmas:
Ģeogrāfija - pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā;
Ģeoloģija - pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā;
Vides zinātne - pilna laika klātienes budžeta un maksas grupā;
Telpiskās attīstības plānošana - pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA LU
Uzņemšanas grafiks maģistra līmeņa studijās ĢZZF 2020./2021. akad.gadā

Pieteikuma iesniegšanas veidi
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lūdzam izmantot elektroniskos pieteikuma iesniegšanas veidus. Ja tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams, ir iespēja pieteikties klātienē fakultātē.

  1. Pieteikšanās LU absolventiem, sākot no 2003. gada, elektroniski LUIS
  2. Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu
  3. Pieteikšanās klātienē fakultātē

Pieteikšanās un dokumentu pieņemšana klātienē fakultātē
no 30. jūnija līdz 10. jūlijam, Studentu informācijas centrā, 224. telpā, LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā:
01.07. plkst. 10.00-13.00
02.07. 14.00-17.00
03.07. 10.00-13.00
06.07. 10.00-13.00
07.07. 14.00-17.00
08.07. 10.00-13.00
09.07. 14.00-17.00
10.07. 10.00-13.00
Piesakoties studijām līdzi jāņem pase vai ID karte un tās kopija, kā arī citu augstskolu absolventiem (izņemot LU absolventiem) - diploms ar pielikumu un to kopijas (latviešu valodā), CV.

Iestājpārrunas
   14. jūlijā:
Telpiskās attīstības plānošana - plkst. 09.00, 325. auditorijā.
   15. jūlijā:
Ģeogrāfija - plkst. 11.00, 336. auditorija,
Ģeoloģija - plkst. 12.00, 327. auditorija,
Vides zinātne - plkst. 11.00, 310. telpa.

Reģistrācija
15.-17. jūlijs
Ārpuskonkursa reģistrācija
6.-17. jūlijs
Studentu informācijas centrā, 224. telpā, LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā
06.07. plkst. 10.00-13.00
07.07. 14.00-17.00
08.07. 10.00-13.00
09.07. 14.00-17.00
10.07. 10.00-13.00
    
13.07. 10.00-13.00
14.07. 14.00-17.00
15.07. 14.00-17.00
16.07. 14.00-17.00
17.07. 10.00-13.00

Reģistrācijas maksas veidi:

  • Ja piesakies studijām elektroniski LUIS, tad reģistrācijas maksa jāsamaksā, izmantojot BankLink savā elektroniskajā pieteikumā. Šādā gadījumā reģistrācijas maksa ir 25 EUR.
  • Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.
  • Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) varēs samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā. Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ. Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Ja esi uzņemts LU, tev jāreģistrējas studijām un jānoslēdz studiju līgums. Reģistrēties var attālināti (ar drošu elektronisko parakstu), vai ierodoties personīgi fakultātē, vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Reģistrācija attālināti - ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Reģistrējoties klātienē ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja esi LU absolvents un pieteicies elektroniski LUIS – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija.

 

Pēc reģistrācijas:

  • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz 24. jūlijam. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
  • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās notiek 1) no 13. līdz 17. jūlijam LU Studentu servisu departamenta pieņemšanas laikos Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā; 2) no 27. jūlija līdz 3. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, kā arī sestdien, 1. augustā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, vestibilā; 3) no 10. līdz 14. augustam LU Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3 un LU Studentu servisu departamenta pieņemšanas laikos Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā.

 

 

 

Dalīties