Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Laika grafiks:
Ziņojuma, stenda referāta vai mutiska ziņojuma tēmas iesniegšana -
līdz 2019. gada 20. decembrim, jāiesniedz sekciju vadītājiem vai koordinatoriem.

Referāta kopsavilkuma (tēžu) iesniegšana (ar atsevišķiem izņēmumiem)
2020. gada 6. janvāris

PROGRAMMA

Sekciju sēdes:

 

Ģeogrāfija

Latvijas klimats un ūdeņi - mainība, tendences un ietekmes
Vadītāja: prof. Agrita Briede
Norises laiks: 2020. gada 29. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 223. auditorija

Cilvēka ģeogrāfija
Vadītājs: asoc. prof. Māris Bērziņš
Norises laiks: 2020. gada 29. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 320A. auditorija

Telpiskā plānošana un attīstība
Vadītāji: asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, koordinatore Gunta Lukstiņa
Norises laiks: 2020. gada 30., 31. janvāris plkst. 9.30
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 324./325. auditorija

Ģeomātika
Vadītāji: doc. Aivars Markots, doc. Māris Nartišs
Norises laiks: 2020. gada 31. janvāris plkst. 09.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 106. auditorija

Latvijas biotas un augsnes resursi, to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā
Vadītāji: asoc. prof. Raimonds Kasparinskis, asoc. prof. Solvita Rūsiņa
Norises laiks: 2020. gada 31. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 319. auditorija

 

Ģeoloģija

Pirmskvartāra nogulumi, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats
Vadītāji: asoc. prof. Ģirts Stinkulis, prof. Ervīns Lukševičs
Norises laiks: 2020. gada 29. janvāris plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 319. auditorija

Hydrogeology and groundwater dependent ecosystems
Vadītāja: pētn. Inga Retiķe
Norises laiks: 2020. gada 30. janvāris plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 702. auditorija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Vadītāji: vad. pētn. Kristaps Lamsters, doc. Māris Krievāns
Norises laiks: 2020. gada 30. janvāris plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 108. auditorija

Lietišķā ģeoloģija
Vadītāji: doc. Jānis Karušs, doc. Aija Dēliņa
Norises laiks: 2020. gada 31. janvāris plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 109. auditorija

 

Vides zinātne

Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā
Vadītāji: prof. Viesturs Melecis, asoc. prof. Gunta Spriņģe
Norises laiks: 2020. gada 27. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 702. auditorija

Lietišķie pētījumi vides zinātnē
Vadītāja: asoc. prof. Iveta Šteinberga
Norises laiks: 2020. gada 29. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 334. auditorija

Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība
Vadītāji: prof. Raimonds Ernšteins, Dr. Jānis Brizga
Norises laiks: 2020. gada 30. janvāris plkst. 13.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 319. auditorija

Meža ekoloģija un pārvaldība
Vadītāji: prof. Oļģerts Nikodemus, asoc.prof. Didzis Elferts
Norises laiks:  2020. gada 31. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta:  LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 223. auditorija

Dabas resursi tautas labklājībai
Vadītājs: prof. Māris Kļaviņš
Norises laiks: 2020. gada 27. marts plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 702. auditorija

       

Dalīties