LU Dabas mājā no 14. līdz 18. oktobrim noris Eiropas Savienības pētniecības un sadarbības projekta CA16109 (Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosoL, COLOSSAL) darba grupu sanāksme.

 

Sanāksmē piedalās 45 dalībnieki no 26 valstīm.

Projekta mērķis ir harmonizēt un pilnveidot atmosfēras aerosolu tiešsaistes mērījumus, lai nodrošinātu un novērtētu telpisko izplatību visa Eiropā, temporālo mainību, sezonālās iezīmes un ķīmiskā sastāva izmaiņas.

Vairāk par projektu vietnē.

Dalīties