Ziņas

LUMIC aicina studentus attīstīt ekoinovāciju idejas un izstrādāt vides risinājumu prototipus

Vieslektora Stefana Baumeistera lekcijas un semināri: Ievads oglekļa pēdas analīzē

"Karjeras iespēju diena"- solis tuvāk Tavam potenciālajam darba devējam!

Ministru kabineta Atzinības rakstu saņem arī docente Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne. No sirds sveicam un lepojamies!

LU studenti atbild: Q&A sesijā uzzini, kā tas ir – studēt Latvijas Universitātē

ĢZZF pētniece Elīna Apsīte-Beriņa iesaistījusies COST akcijā par starptautisko studentu mobilitāti un augstākās izglītības internacionalizāciju Eiropā

LU: lemjot par energoresursu taupīšanu, nedrīkst aizmirst par studiju un zinātniskā darba kvalitāti

Jaunie zinātnieki doktorantūras skolā pilnveido zināšanas par augsnes stāvokļa novērtējumu

Foto: no Latvijas Universitātes Botāniskā dārza arhīva, 2022.

Piešķirtas Jāņa un Elfrīdas Rutku stipendijas