Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Kristīne Āboliņa

Lietišķās vides zinātnes katedra
Lietišķās vides zinātnes katedra

pētnieks (Dr.)
docents

67033934

kristine.abolina@lu.lv

Kristīne Afanasjeva

Vides zinātnes nodaļa

zinātniskais asistents

kristine.afanasjeva@lu.lv

Juris Aigars

Vides aizsardzības katedra

docents

juris.aigars@lu.lv

Linda Ansone-Bērtiņa

Vides zinātnes nodaļa

pētnieks (Dr.)

linda.ansone-bertina@lu.lv

Elga Apsīte

Dabas ģeogrāfijas katedra

asociētais profesors

elga.apsite@lu.lv

Elīna Apsīte-Beriņa

Ģeogrāfijas nodaļa

vadošais pētnieks

elina.apsite-berina@lu.lv

Lauris Arbidans

Vides zinātnes nodaļa

zinātniskais asistents

lauris.arbidans@lu.lv

Kristaps Auziņš

Vides zinātnes nodaļa

zinātniskais asistents

kristaps.auzins@lu.lv