Līga 2014. gadā absolvēja Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē vides zinātnes bakalaura studiju programmu un 2016. gadā vides zinātnes maģistrantūras studiju programmu. Studiju laikā viņa aktīvi darbojās studentu pašpārvaldē. Pašlaik darbs saistīts ar dalību  dažādos vides un dabas aizsardzības projektos.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē

Domāju, ka man tāpat kā daudziem visspilgtāk atmiņā palikuši lauka kursi – sevišķi pirmais lauka kurss Zemes zinātnēs Lodesmuižā, arī praktiskie āra darbi Rīgā. Daudz patīkamu atmiņu ir no studentu pašpārvaldes laika, jo bakalaura studiju laikā visai aktīvi darbojos ĢZZF SP. Atmiņā palikusi arī Alberta ielas fakultātes noskaņa un studiju vide Dabaszinātņu centrā – mūsu gada studenti bija pirmie, kuri absolvēja pēc studiju gada modernajā Jelgavas ielas centrā.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Sadarbību, komunicēšanu, vides zinātnes pamatlietas, jo, atkarībā no projektu specifikas, brīžiem nākas atcerēties gan ekotoksikoloģijas un vides ķīmijas jautājumus, gan vides pārvaldības un modelēšanas aspektus. Noder ļoti daudz kas, jo fakultātē iegūtās zināšanas un prasmes veidojušas manu kopējo priekšstatu par vides zinātni un ilgtspējību.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

  • Klausīties profesionāļos, nebaidīties jautāt, jautāt un vēlreiz jautāt. Studijas var iedot daudz, bet kaut nedaudz jāsaprot, ko tieši no tām gribi iegūt. Iespēju kļuvis arvien vairāk, sevišķi jau studējot jaunajās fakultātes telpās Dabaszinātņu centrā.
  • Ja iespējams, pieteikties fondu stipendijām – tās būtiski atvieglo studiju procesu un ļauj paņemt no studijām maksimālo.
  • Vienlaikus neuztvert visu pārāk nopietni un pabaudīt arī studenta dzīves labumus.
  • Iet dabā!

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Ir acīmredzams, ka vides zinātnes jautājumi iemanto arvien lielāko aktualitāti sabiedrībā – tas ir arī vides zinātnes profesionāļu un aktīvistu nopelns. Novēlu docētājiem ieinteresētus studentus, gandarījumu nesošus pētījumus un patīkamu darba vidi!

Valdis  2017. gadā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē absolvēja vides zinātnes bakalaura studiju programmu un 2019. gadā vides zinātnes maģistrantūras studiju programmu. Pašlaik viņa darbs ir saistīts ar uzņēmuma vadību derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes jomā, kur ļoti būtiska loma ir vides aizsardzībai zemes dzīļu jomā.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē

Pirmā lauku prakse Lodesmuižā un reģionālā prakse Kurzeme – iekļuvām vietās (Irbene, notekūdeņu iekārtas, atkritumu poligoni u.c.), kur ikdienā cilvēki netiek. Plus pirmā prakse augsnes zinātnē aukstā maijā, veicot augsnes kartēšana. Tiesa šos iespaidus novērtē tikai pēc tam, kad pagājis laiks.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Izpratne par ģeoloģiju un kartogrāfiju ir zināšanas un prasmes, kas tieši noder ikdienas darbā. Ar prasmēm ĢIS un ArcVieW esmu ieguvis to pieredzi, kas nav katram citam jomas cilvēkam, tas ir papildus bonuss.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Negaidiet rezultātu uzreiz, lai iegūtu pieredzi un zināšanas sākumā bieži ir jāstrādā ar mazu atalgojumu vai bez tā (prakses utt.), tai pat laikā apzinieties, bet nepārvērtējie savu vērtību, kad pieredze un zināšanas iegūtas.

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Par spīti attālinātajā studijām – turpiniet vest studentus dabā un ārpus universitātes sienām, tas, kas ir redzēts dzīvē, pataustīts ar rokām, vai sajusts ar degunu – tas paliek atmiņās vienmēr.

Raimonds 2006. gadā absolvēja Vides zinātņu bakalaura studiju programmu, un 2008.gadā Vides zinātņu maģistra studiju programmu. Draugu un kolēģu ieteikumu vadīts pēc studijām Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē turpināju studijas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Sporta izglītības aģentūrā, iegūstot arī darba aizsardzības speciālista un sporta trenera kvalifikāciju. Pēdējos 10 gadus Raimonds strādā par vides un darba aizsardzības speciālistu ar tranzītu/aviotransportu saistītos uzņēmumos un nacionālo treneri olimpiskā sporta veida federācijā.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē

Spilgtākie studiju laika iespaidi noteikti ir saistīti lauku praksēm Lodesmuižā, ģeorallijiem un lieliskām atmiņām par neaizmirstamo sadzīvi studentu kopmītnēs leģendārajā Buļļu ielā. Īpaši spilgtā atmiņā ir palikuši praktiskie lauku darbi vispārīgajā ģeoloģijā un augsnes zinātnē, kā arī tā laika “ekstrēmie” sadzīves apstākļi istabiņās un koplietošanas telpās.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Manā gadījumā tās noteikti ir iegūtās zināšanas dažādu datorprogrammu praktiskajā pielietošanā un vides piesārņojuma un atkritumu apsaimniekošanas jomās. Nepieciešamība studiju gados regulāri prezentēt praktiskos darbus un pētījumus ļoti uzlaboja manas komunikācijas un sadarbības prasmes, kas tik ļoti palīdzējušas visas karjeras laikā.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Ceļojiet un atklājiet jaunus Pasaules apvāršņus!

Lietderīgi izmantojiet studiju un karjeras laikā iegūtās profesionālās zināšanas un personīgos kontaktus. Nenovērtējat šīs lietas par zemu!

Neatliekat studēšanu uz vēlāku laiku, dzīvē prioritātes mainīsies!

Cieniet sevi, pasniedzējus, draugus un kolēģus un tie cienīs Jūs!

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Saglabājiet optimismu un nerimstošu humoru studiju procesā!

Atceraties, ka studenti ir Jūsu nākamie kolēģi un draugi!

Liekat lepoties studentiem un kolēģiem, saucot sevi par ĢEOGRĀFU!

Lilija Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē 2010. gadā pabeidza Vides zinātnes bakalaura studiju programmu un 2012. gadā Vides zinātnes maģistrantūras studiju programmu. Nevalstiskajā organizācijā “Zaļā brīvība” viņa vairākos projektos   ir veikusi  eksperta  un dažādu ar vidi saistītu  kampaņas koordinatoru pienākumus. Pašlaik viņas darbs ir saistīts  ar klimata pārmaiņām saistītu jautājumu loku – klimata politiku, ilgtspējīga enerģētiku, ES fondu atbilstība zaļajam kursam, klimata taisnīguma jautājumi.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē

No bakalaura studijās visspilgtākie iespaidi ir palikuši saistībā ar studentu sociālo dzīvi, ar neaizmirstamajām praksēm, kas ietvēra ļoti plašu sajūtu gammu. Maģistra studijas atceros kā man pašai akadēmiski ļoti interesantu laiku, jo tad jau zināju, kas mani no plašā vides zinātnes tēmu loka visvairāk uzrunā un kur vēlos meklēt atbildes.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Visvairāk pielietot ir sanācis izpratni par vides piesārņojuma veidiem un ietekmēm, par cilvēku izraisīto klimata pārmaiņu cēloņiem, likumsakarībām un tā saistību ar cilvēku saimnieciskajām, ekonomiskajām darbībām. Ļoti noder zināšanas, kas tika gūtas maģistra darba izstrādes laikā, padziļināti pētot ilgtspējīga patēriņa jautājumus.

No studiju laikā iegūtajām prasmēm noder spēja atlasīt uzticamu, zinātniski pamatotu informāciju, spēja informāciju analizēt un apkopot, spēja izteikties rakstiski un mutiski.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Visvairāk no studijām iegūsiet, ja nevis tikai izpildīsiet to, kas no jums tiek formāli prasīts, bet paši aktīvi mācīsieties, meklēsiet vairāk informāciju un atbildes uz to, kas pašus personīgi ļoti interesē. Novēlu ikvienam atrast to, kas rada šo padziļināto interesi un degsmi!

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Novēlu turpināt iedvesmot studentus, radot viņos ticību savām spējām un interesi arī turpmāk darboties vides jomā. Pasaulei ir ļoti nepieciešami aizrautīgi vides aizstāvji un pētnieki un jūs palīdzat viņiem rasties!

Viktors ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Vides zinātnes maģistrantūras studiju programmu pabeidza  2017. gadā. Viņš ir ieguvis arī maģistra grādus vadības zinātnē un darba aizsardzībā un līdz ar to  viņam ir ar ko salīdzināt studijas vides zinātnes maģistrantūrā ar citām maģistrantūras studijām.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Visi kursi interesanti un noderīgi. Esmu beidzis arī maģistra studijas vadības zinībās un darba aizsardzībā, bet vides zinātnē visinteresantākās.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Mācīties un pabeigt.

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Viss labi, tā turēt.