Dace pēc ainavu arhitektūras studiju pabeigšanas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un kādu laiku strādājot par ainavu arhitekti, 2016. gadā iestājās Vides zinātnes maģistrantūras studiju programmā, kuru sekmīgi absolvēja 2018. gadā.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē

Spilgti atmiņā palikusi lauka prakse ar interesantiem izbraucieniem, radošā un modernā LU Dabas māja ar bibliotēku, mācību telpām. No studiju priekšmetiem visvairāk atmiņā palikuši ekosistēmu ekoloģija, plānošanas priekšmeti, modelēšana, tie priekšmeti, kuros bija praktiskie darbi. Noteikti izaicinājums bija maģistra darba izstrādes process. Visspilgtākais iespaids un atmiņas bija atgriezties studiju vidē pēc ilga pārtraukuma, studēt kopā ar jauniem cilvēkiem.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

 Plānošana, ekoloģija, prasme atrast, strukturēt un izmantot datus un informāciju, ļoti noder maģistra darbā veiktie pētījumi.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Studijas ir radošs process, izbaudiet to! Studējiet sev, tiešām viss iegūtais noderēs!

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Ļaujiet studentiem „lidot”, tomēr prasiet kvalitatīvu rezultātu!

Inita Prauliņa 2013. gadā absolvēja Vides zinātnes bakalaura studiju programmu un 2015. gadā Vides zinātnes maģistrantūras studiju programmu.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē

Pirmais, ko atceros ir dažādās prakses mācību priekšmetos, kuras bija visiem kopā un obligātas. Bakalaura studiju laikā prakses un praktiskie uzdevumi ir visvairāk atmiņā, jo tad varēja labāk iepazīt ne tikai savus kursa biedrus, bet arī pasniedzējus, kuri izrādās diezgan sakarīgi cilvēki. Man liekas, ka visiem Vides zinātnes programmas studentiem ir atmiņā pilsētas patruļas, kur bija jāiet pa dažādām Rīgas apkaimēm un jākartē un  jābildē atkritumu kaudzes. Mums katram ir savs stāsts no Lodesmuižas, kur reizēm mums bija jāizdzīvo, bet tajā pašā laikā ar mazo rīvi rīvējām kartupeļus un 4h cepām kartupeļu pankūkas, nopietnam baram izsalkušu studentu. Tumšie vakari Bioloģijas fakultātes telpās arī ir neaizmirstami, kur jāsaskaita kukaiņiem acis un sliekai posmi, pavairot baktērijas petri trauciņā arī bija savs šarms, ko nekādi nevar aizmirst. Studējot maģistrantūrā arī bija prakse, bet tā bija kā ceļojums pa Vidzemi, diez vai kādreiz es nokļūšu Stikla šķiedras ražotnē vai vietā, kur taisa olu traukus un dzīvotu kempingos ar visiem kursa biedriem, kuri vēl šodien ir vislabākie draugi, to visu var piedzīvot tikai mācoties Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Darbā bieži saskaros ar vides jautājumiem, tie ir semināri ko rīko Vides un reģionālās attīstības ministrija, tā pat piedalos Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izveidē, kā pašvaldības pārstāvis. Viss par ko tiek runāts un spriests darbā un seminārā ir Vides zinātnes maģistrantūras studiju programmā runātais un mācītais. Darba pienākumos ietilpst attīstības programmas pārzināšana, tā pat arī ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija. Visvairāk darbā man noder ģeogrāfiskās informācijas sistēmas kursa zināšanas, jo pienākums ir uzturēt dažādas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datubāzes Saldus pašvaldības ietvaros. Strādājot pašvaldībā ir bijusi arī saskarsme ar gaisa piesārņojumu, likumdošanu un pētījumu rezultātu apkopošanu.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Vides zinātnes student, iesaku rūpīgi un laicīgi, jo labākos izķer vienā rāvienā, izvēlēties savu bakalaura vai maģistra darba vadītāju, jo pēc pieredzes, tas ir kā izvēlēties turpmāko dzīves ceļu, jo no darba vadītāja, jūs vairs nekad savā dzīvē netiksiet vaļā, viņš šad un tad atnāk, uzraksta vai pat atbrauc ciemos gumijniekos un ar makšķeri rokās! Tādus cilvēkus var satikt tikai Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Vides zinātnes studiju programmās!

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem novēlu mūžīgu jaunības eleksīru, jo Jums visu laiku jābūt formā, stilīgiem un katru gadu jātur līdzi atkal jauniem 1. kursa studentiem, kā arī  pats galvenais, veselību, pārējais viss būs!