Edgars pēc LU Meža fakultātes absolvēšanas iestājās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides ‘maģistrantūras studiju programmā, kuru sekmīgi pabeidza 2017. gadā. Pašlaik Edgara darbs ir saistīts ar mežu sertifikāciju. Ikdienā Edgaram jāstrādā ar dažādiem vides plānošanas dokumentiem, likumiem un noteikumiem, kā arī jāapmeklē meži un tajos jāvērtē bioloģiskās un ekoloģiskās vērtības.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē!

Visspilgtākais, ko man devušas studijas vides zinātnes programmā ir rakstura audzināšana. Ja bakalaura studijās vēl jutos kā skolnieks, tad maģistrantūrā sapratu, ka viss ir atkarīgs no paša, un ka pasniedzēji pret mani izturas kā pret pieaugušu, vienlīdzīgu cilvēku. Maģistra darba rakstīšana bija īsts izaicinājums, kas arī ļoti audzināja raksturu. Protams, bija daudzi interesanti un tieši man saistoši mācību priekšmeti, kuros iegūto informāciju izmantoju ikdienā.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Bakalaura grādu ieguvu mežsaimniecībā, tāpēc maģistra grāds Vides zinātnē izcili papildināja manas zināšanas, kas ir ļoti nepieciešamas pašreizējos darba pienākumos. Bieži ir jāizvērtē līdzsvars starp ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām nozarēm. Mācības Vides zinātnes maģistrantūrā ir devusi pārliecību un spēju izvēlēties, argumentēt kompromisus starp dažādajām nozarēm.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Klausieties visu ko māca pasniedzēji, īpaši viņu pieredzes stāstus. Saglabājiet visus materiālus, ko jums dod – jūs nekad nevarat zināt kas noderēs tālākajā dzīvē. Visbeidzot novēlu izvēlēties interesantu un saistošu diplomdarba tēmu. Tas ļoti atvieglos darba rakstīšanu. Ne vienmēr šķietami vienkāršākās idejas ir vieglāk realizēt.

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Esiet tikpat pretimnākoši pret studentiem kā es to atceros! Dalieties savos pieredzes stāstos, un turpiniet iedvesmot jaunos studentus!

Imants Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Vides zinātnes bakalaura studiju programmu pabeidza 2004 gadā un Vides zinātnes maģistra studiju programmu 2006. gadā. Imants ilgstoši pēc studiju beigšanas strādāja Pasaules dabas fondā un bija FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas pārstāvis Latvijā.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē!

Manā studiju laikā LU ĢZZF atradās Alberta ielā 10. Man joprojām mans studiju laiks asociējas ar šīm telpām, apkārtni un, protams, arī lauku praksi Lodes muižā. Prakse, iespējams, atstāja spilgtākus iespaidus, bet studijas aizņēma krietni ilgāku laiku. Tādēļ arī nevaru nepieminēt asociācijas ar Alberta ielu.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Ja par visnoderīgākajām zināšanām vai prasmēm neuzskata profesora Māra Laiviņa pasniegto kursu par mežiem (ņemot vērā manu nodarbošanos), es negribētu izcelt neko konkrētu, bet norādīt, ka studijas vides zinātnē palīdzēja saskatīt cik viss ir saistīts - vielu aprites cikli, ietekme, iedarbības spēki, ko kopumā var dēvēt par dabas likumiem jeb dabaszinātņu pamatiem. To izprašana ļauj saprast ļoti daudz. Apzināt ietekmi, izprast tās iedarbību, meklēt iespējas to efektīvāk novērst, mazināt vai nepieļaut. Turklāt, kas ir vislabāk – ne vienmēr ir nepieciešams zināt visas nianses, lai izprastu “lielo bildi”.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Studiju laikā cilvēki nereti nenovērtē to, kas studentam tiek dots. Citreiz kādam varbūt gribas aizlaisties no kādas garlaicīgākas lekcijas vai “izbraukt” grupu darbā uz savu biedru rēķina. Taču tādā veidā tiek palaista garām unikāla iespēja piedzīvot… piedzīvot izzinot, klausoties, redzot/dzirdot reakcijas… piedzīvot stresa situācijas, kad varbūt kaut kas nav izdevies tik labi, cik gribētos. Taču tāda pieredze ir vienreizēja, neaizvietojama, paliekoša un stiprinoša. Tādēļ mans vēlējums būtu – lūdzu neapdaliet sevi! Ņemiet šo pieredzi! Piedzīvojiet! Izziniet! Izbaudiet!

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Man ir liels prieks redzēt aizvien vairāk dažādu pētījumu, referātu un diskusiju dažādos forumos un par dažādām tēmām. Vēl lielāks prieks man ir par cilvēkiem, kuri ir uzņēmušies to īstenot. Tādēļ es labprāt docētājiem novēlu spēku, izturību, apņēmību un veiksmi – lai tā pavada jūs ik uz soļa un lai izdodas!