2022. gada 24. novembrī, ceturtdienā, plkst. 18.15, 702. auditorijā, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1, viesosies RB Rail AS vides eksperte Mg.sc.env. Kristīne Gāga ar stāstījumu un prezentāciju “Rail Baltica infrastruktūras ieviešanas izaicinājums: vides aspekti”.

Vides eksperte stāstīs par projekta Rail Baltica kopējo stratēģiju vides jomā šobrīd un nākotnē, par projekta ieguldījumu ilgtspējīga transporta attīstībā Eiropas Savienībā. Klātesošie tiks iepazīstināti ar projekta infrastruktūras izbūvi un tai piemērotajām vides procedūrām, kā arī tiks stāstīts par sagaidāmajām ietekmēm uz vidi (troksni, vibrāciju, ietekmi uz ainavu, bioloģisko daudzveidību, barjeras efektu u.c.) un paredzētajiem ietekmju mazināšanas pasākumiem.

Uz tikšanos aicināta visa LU saime - gan studenti, gan pasniedzēji, gan pārējie darbinieki!


Projekta Rail Baltica mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, izbūvējot jaunu Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju Baltijas valstīs, savienojot Helsinkus, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļņu un Varšavu. Pirmā ideja un vīzija par šādu projektu radās 20. gs. 90. gadu sākumā, un šobrīd ir uzsākta tā īstenošana dzīvē. Ieviešot dažādas, ar vides aizsardzību saistītas inovācijas dzelzceļa izbūves laikā, Rail Baltica būs par vidi un dabu atbildīgs projekts.

Mg.sc.env. Kristīne Gāga kā vides eksperte RB Rail AS darbojas kopš 2021. gada. Iepriekšējā viņas darba pieredze ir saistīta ar Valsts vides dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Kristīne Gāga ir absolvējusi Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, iegūstot Dabaszinātņu maģistra grādu vides zinātnē.