Bakalaura studiju programmās: 

 • Ģeogrāfija – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
 • Ģeoloģija – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
 • Ģeoinformātika - pilna laika klātiene (maksas vietas);
 • Kultūrvides mantojums (maksas vietas)
 • Vides zinātne – (maksas vietas).

Maģistra studiju programmās: 

 • Ģeogrāfija – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
 • Ģeoloģija – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
 • Vides zinātne – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
 • Telpiskās attīstības plānošana – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas). 
   

Pieteikšanās studijām:

Elektroniskā pieteikšanās no 3. augusta. Pieteikumu izskatīšana - no 25. augusta.
Dokumentu pieņemšana klātienē fakultātē,  Jelgavas ielā 1, 224. telpā:
29. un 31. augustā plkst. 10.00-13.00 un 30. augustā plkst. 14.00-17.00.