Pieteikšanās studijām (dokumentu iesniegšana) - no 4. līdz 15. jūlijam.

Iestājpārrunas - 19., 20. jūlijā.

Reģistrācija (līguma slēgšana) - no 11. līdz 22. jūlijam.

   vairāk informācijas