Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes bakalaura un maģistra studentiem tiek izsludināta pieteikšanās Jāņa un Elfrīdas Rutku stipendijai. Pieteikšanās stipendijai noris līdz 2022. gada 5. oktobrim.

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt, nodrošinot sekmīgas turpmākās studijas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentiem. Uz stipendiju var pretendēt studenti, kuri sekmīgi studē LU ĢZZF pilna laika ģeogrāfijas, ģeoloģijas, vides zinātnes, ģeoinformātikas bakalaura studiju programmās, sākot ar 3. studiju semestri (2. un 3. kursā), kā arī visu maģistra studiju programmu sekmīgie studenti.

Pieteikuma veidlapa 
Elektroniski (datorā) aizpildīti pieteikumi jāiesniedz ĢZZF sekretārei Guntai Vigulei, dekanātā 214. telpā, Jelgavas ielā 1, LU Dabas mājā vai ar e-parakstu parakstīti dokumenti jāiesūta e-pastā: gunta.vigule@lu.lv .

Vairāk par stipendiju ⇒ vietnē