ĢZZF docente Gunta Kalvāne bija viena no 8 Latvijas augstskolu docētājiem, kura piedalījās Buffalo programmā, ASV. Bufalo programma veicina inovāciju un digitālās pārvaldības iekļaušanu augstākās izglītības sistēmā, kā arī pasaules pieredzes pārnesi Latvijas universitātēs. Kvalifikācijas paaugstināšanas programmas ietvaros dalībnieki apguva studiju kursus izglītības zinātnes jomā, komunikācijā, projektu vadībā, informācijas tehnoloģiju jomā. 

Pagājušā gada rudens semestrī Guntai bija iespēja atkal "iekāpt studenta kurpēs" un četrus mēnešus studēt Buffalo Universitātē. Fakultātes darbinieki aicināti uz virtuālo kafijas pauzi 31. janvārī, otrdienā, plkst. 12.00 attālināti MS Teams vidē. "Virtuālās kafijas" laikā Gunta pastāstīs par savu četru mēnešu studiju pieredzi, dalīsies ar biežāk izmantotajām mācību/studiju metodēm, pasniedzēju darba stilu, vērtēšanas metodēm, studiju formām, atbalsta mehānismiem studentiem un pasniedzējiem.

vairāk informācijas