Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē sekcijas sēde:

Meža ekoloģija un pārvaldība 
Programma
Vadītāji: prof. Oļģerts Nikodemus, asoc. prof. Didzis Elferts
Norises laiks:  2021. gada 9. aprīlis plkst. 10.00
attālināti Zoom, saite
Meeting ID: 996 3912 6019
Passcode: 038278