attālināti ZOOM platformā

Cilvēka saimnieciskā darbība un ietekme var veicināt izmaiņas vairākos dabas procesos kā, piemēram, ledāju atkāpšanās, zemes lietojuma maiņa, noslīdeņiem u.c. procesiem. Šiem procesiem ir nepieciešams novērtējums un novērojumi ilgstošā laika posmā, aizvien vairāk šādu informāciju sniedz tālizpētes dati un ģeogrāfijas informāciju sistēmu (ĢIS) iespējas.

Februāra nodarbībā mēģināsim apjaust ĢIS izmantošanas iespējas vides jautājumu risināšanā. Vides akadēmijas (VA) vadītāji ir sagatavojuši gan teorētiskus materiālus par esošajiem risinājumiem, lietotajām platformām, gan arī praktisku uzdevumu, kurā nodarbības dalībniekiem būs iespēja izveidojot karti ArcGIS Online vietnē.

Tiekamies 27. februārī, sestdienā, plkst. 11:00 attālināti ZOOM platformā.

vairāk par nodarbību