Ja studētgribētāji neiet pie studentiem, studenti ies pie studētgribētājiem! 22.–26. februārī Latvijas Universitātes un fakultāšu Instagram kontos ikviens studētgribētājs varēs uzdot sev interesējošu jautājumu, uz kuriem atbildes sniegs LU studenti. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Instagram konts: @lu_gzzf

Katru dienu LU un fakultāšu Instagram Story sadaļā studenti aicinās uzdot sev interesējošos jautājumus par studijām Latvijas Universitātē. Jautājumus varēs iesūtīt īpaši izveidotā jautājumu logā. Studenti sniegs atbildes gan video formātā, gan rakstiski.

Studētgribētāji aicināti uzdot visus interesējošos jautājumus par studijām LU: par iestāšanās prasībām, studiju programmām, studiju maksu, budžeta vietām, dienesta viesnīcām, attālinātajām studijām, ārpusstudiju iespējām, studijām apmaiņas programmā “Erasmus+”, iesaistīšanos studentu pašpārvaldē vai padomē, sporta iespējām utt. Atbildes sniegs visu 13 fakultāšu studenti, tāpēc jautājumu spektrs ir ļoti plašs!

Vispārīgus jautājumus aicinām uzdot LU galvenajā Instagram kontā @universitate, bet, ja vēlies uzzināt par kādu konkrētu studiju programmu vai studiju dzīvi konkrētā fakultātē, jautājumus varēs uzdot fakultāšu Instagram kontos.

Tiekamies Instagramā!